Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

54/1966 Sb. znění účinné od 1. 9. 1966 do 31. 12. 1986

54

 

VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ

ze dne 6. července 1966,

jímž se mění vládní nařízení č. 126/1962 Sb.,

kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení

těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb.

 

Vláda Československé socialistické republiky stanoví podle § 45 zákona č. 65/1960 Sb., o národních výborech, a podle zákona č. 68/1957 Sb., o umělém přerušení těhotenství:

Č l á n e k 1

Vládní nařízení č. 126/1962 Sb., kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství, ve znění vládního nařízení č. 95/1964 Sb., se mění takto:

§

8 zní:

Žena žádající o umělé přerušení těhotenství se obrátí buď přímo nebo prostřednictvím svého ošetřujícího lékaře na přednostu ženského oddělení kterékoliv nemocnice s poliklinikou v okrese, kde má trvalý pobyt, popřípadě kde je sídlo jejího pracoviště nebo školy, kterou navštěvuje a sdělí mu důvod své žádosti․ Není-li v okrese nemocnice s poliklinikou, se na přednostu ženského oddělení polikliniky.

Č l á n e k 2

Tato nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 1966.

Ing. Černík v. r.