Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

83/1968 Sb. znění účinné od 1. 7. 1968 do 15. 10. 1969

83

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 26. června 1968

o skončení volebního období národních výborů, Národního

shromáždění a Slovenské národní rady

 

Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

§ 1

(1)

Volební období národních výborů, Národního shromáždění a Slovenské národní rady končí dnem všeobecných voleb do těchto zastupitelských sborů․ Volby budou provedeny nejpozději do konce roku 1969.

(2)

Uprázdní-li se z jakéhokoliv důvodu funkce poslance zastupitelského sboru, není třeba před provedením všeobecných voleb do tohoto sboru konat doplňovací volby.

§ 2

Ustanovení § 1 ústavního zákona č. 112/1967 Sb., o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů, se zrušuje.

§ 3

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1968.

Svoboda v. r.

Smrkovský v. r.

Ing. Černík v. r.