Čekejte, prosím...
A A A
41/1960 Sb. znění účinné od 11. 4. 1960 do 31. 3. 1964

41

 

Nařízení

ministra spravedlnosti

ze dne 11. dubna 1960

o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů

 

Ministr spravedlnosti nařizuje podle § 14 zákona č. 66/1952 Sb., o organizaci soudů:

§ 1

Sídla a obvody lidových soudů se shodují se sídly a obvody okresních a jim na roveň postavených národních výborů a sídla a obvody krajských soudů se shodují se sídly a obvody krajských národních výborů stanovenými podle zákona ze dne 9. dubna 1960 č. 36 Sb., o územním členění státu.

§ 2

Pro územní obvod Národního výboru hlavního města Prahy se zřizuje krajský soud, který se označuje jako "Městský soud v Praze".

§ 3

(1)

Působnost soudu v sídle krajské odborové rady ve věcech nemocenského pojištění, určenou v § 395 odst. 1 občanského soudního řádu, a působnost soudu v sídle krajského soudu ve věcech důchodového zabezpečení, určenou v § 395 odst. 2 občanského soudního řádu, vykonává:

a)

v obvodu městského soudu v Praze: lidový soud pro Prahu 1,

b)

v obvodu krajského soudu v Praze: lidový soud Praha-západ,

c)

v obvodu krajského soudu v Plzni: lidový soud Plzeň-město,

d)

v obvodu krajského soudu v Brně: lidový soud Brno-město,

e)

v obvodu krajského soudu v Bratislavě: lidový soud Bratislava-město.

(2)

Pozemkové knihy pro územní obvod městského soudu v Praze vede lidový soud pro Prahu 1.

(3)

Podnikový rejstřík vede pro podniky, které mají sídlo

a)

v obvodu městského soudu v Praze a krajského soudu v Praze: lidový soud pro Prahu 1,

b)

v obvodu krajského soudu v Plzni: lidový soud Plzeň-město,

c)

v obvodu krajského soudu v Brně: lidový soud Brno-město,

d)

v obvodu krajského soudu v Bratislavě: lidový soud Bratislava-město.

(4)

Železniční knihu vede lidový soud pro Prahu 1, lidový soud Brno-město a lidový soud Bratislava-město; knihovní vložky dosavadních zemských desk vede lidový soud pro Prahu 1. lidový soud Brno-město a lidový soud v Opavě.

§ 4

Zrušují se nařízení ministra spravedlnosti

 

1.

č. 22/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů,

2.

č. 60/1954 Sb., kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě, Seredu.

3.

č. 31/1955 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném.

4.

č. 2/1957 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích.

5.

č. 78/1957 Sb., kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech,

6.

č. 85/1958 Sb., kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost,

7.

č. 6/1959 Sb․, kterým se zřizuje lidový soud Bratislava-okolí a vymezuje jeho působnost,

8.

č. 61/1959 Sb., kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti ode dne vyhlášení.

Široký v. r.

dr. Škoda v. r.