Čekejte, prosím...
A A A
153/1961 Sb. znění účinné od 1. 1. 1962 do 31. 12. 1994

153

 

VYHLÁŠKA

ministerstva paliv a energetiky

ze dne 11. prosince 1961

o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí

 

Ministerstvo paliv a energetiky stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 17 odst. 1 vládního nařízení č. 80/1957 Sb., kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb․, o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákona):

§ 1

V zájmu ochrany lesního fondu stanoví se úleva pro širší ochranného pásma venkovních elektrických vedení vysokého napětí tak, že se vzdálenost hranice ochranného pásma podle § 6 odst. 1 písm. b) vládního nařízení č. 80/1957 Sb. v lesních průsecích snižuje z 10 m na 7 m.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.

Ministr:

Černík v. r.