Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

115/1962 Sb. znění účinné od 12. 12. 1962 do 31. 3. 1964

115

 

VYHLÁŠKA

Ústředního úřadu pro věci národních výborů

ze dne 28. listopadu 1962

o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty

 

Ústřední úřad pro věci národních výborů stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady (orgány) podle § 90 zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty, ve znění zákona č. 147/1961 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty, se mění takto:

1.

Ustanovení § 2 odst. 2 zní:

"(2) Okresní národní výbory stanoví po vyjádření místních národních výborů a po zjištění stanoviska okresní odborové rady, kolik bytů z nové státní výstavby bude sloužit pro ubytování pracovníků těch podniků a závodů, jejichž provoz je podmíněn přesídlením stálých pracovních sil do blízkosti pracovišť; současně stanoví, kolik bytů v jednotlivých obcích (sídlištích) bude sloužit pro ubytování pracovníků nezbytných služeb․"

 

2.

Ustanovení § 2 se doplňuje dalším odstavcem tohoto znění:

"(3) Počet bytů z nové státní výstavby pro nejdůležitější podniky a závody nebo pro jiné účely určují, pokud to považují za nutné, krajské národní výbory po projednání s krajskou odborovou radou nebo přímo vláda."

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Vedoucí

Ústředního úřadu pro věci národních výborů:

Jakeš v.r.