Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

109/1984 Sb. znění účinné od 1. 1. 1985 do 31. 12. 2008

109

 

ZÁKON

ze dne 13. listopadu 1984

o změnách v nemocenském zabezpečení

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči, zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, a zákona č. 148/1983 Sb., o sjednocení sazeb nemocenského, se mění takto:

1.

§ 17 odst. 1 zní:

"(1) Nemocenské se stanoví z průměrné čisté mzdy pracovníka připadající na pracovní den (dále jen "čistá denní mzda"),nejvýše však z částky 150 Kčs při pětidenním pracovním týdnu․ Tato částka se úměrně upraví, je-li pracovní doba rozvržena na jiný počet pracovních dnů v týdnu. 1)

1)

§ 85 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb. a zákona č. 20/1975 Sb.".

2.

§ 18 odst. 3 se vypouští.

Čl. II.

Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 141/1965 Sb., o některých změnách sociálního zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 89/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení, zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, zákona č. 148/1983 Sb., o sjednocení sazeb nemocenského, a zákona č. 57/1984 Sb., o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících, se mění takto:

1.

V § 9 odst. 1, § 14, § 19a odst. 3, § 22 odst. 1 a v § 29 odst. 2 se částka 100 Kčs nahrazuje částkou 150 Kčs.

2.

§ 10 odst. 3 se vypouští.

Čl. III

Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenském pojištění v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení se mění takto:

V § 17 odst. 1 se částka 100 Kčs nahrazuje částkou 125 Kčs.

Čl. IV

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, a zákona č. 57/1984 Sb., o některých změnách v nemocenském zabezpečení pracujících, se mění takto:

1.

V § 5 odst. 1 se částka 600 Kčs nahrazuje částkou 750 Kčs.

2.

§ 8 odst. 1 zní:

"(1) Peněžitá pomoc v mateřství se stanoví z průměrné čisté mzdy pracovnice připadající na pracovní den (dále jen "čistá denní mzda"), nejvýše však z částky 150 Kčs při pětidenním pracovním týdnu. Tato částka se úměrně upraví, je-li pracovní doba rozvržena na jiný počet pracovních dnů v týdnu. 1)

1) § 85 zákoníku práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 153/1969 Sb. a zákona č. 20/1975 Sb.".

Čl. V

Nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, vyplácené ve výši stanovené podle dosavadních předpisů, se upraví podle předchozích článků bez žádosti ode dne účinnosti tohoto zákona.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1985.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.