Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

22/1985 Sb. znění účinné od 9. 4. 1985 do 31. 12. 2006

22

 

ZÁKON

ze dne 26. března 1985,

kterým se mění a doplňuje § 92105 zákoníku práce

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákona č. 153/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce, zákona č. 20/1975 Sb., kterým se mění a doplňují některá další ustanovení zákoníku práce, zákona č. 72/1982 Sb., kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce, a zákona č. 111/1984 Sb., o prodloužení základní výměry dovolené na zotavenou a o doplnění § 5 zákoníku práce, se mění a doplňuje takto:

1.

§ 92 odst. 3 se doplňuje písmenem c), které zní:

"c)

v kterých případech a za jakých podmínek může být pracovníkům, jejichž pracovní doba je rozvržena odchylně podle § 85 odst. 1, poskytován nepřetržitý odpočinek v týdnu jednou za dva týdny.".

 

2.

§ 105 odst. 3 zní:

"(3) Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů stanoví, za jakých podmínek a v jaké délce mají nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou

a)

pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí při těžbě nerostů, pokud odpracují směny stanovené těžebním režimem na sobotu, a za jakých podmínek mohou čerpat tuto dovolenou až do konce příštího kalendářního roku,

b)

pracovníci organizací stavební výroby pracující na stavbách za zvlášť ztížených pracovních podmínek a v odloučení od rodin․".

Čl. II

Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů může stanovit, že zvláštní dodatková dovolená podle § 105 odst. 3 písm. b) se poprvé poskytne za rok 1985.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.