Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

8/1985 Sb. znění účinné od 1. 7. 2006
změněnos účinností odpoznámka

protokolem č. 49/2006 Sb. m. s.

1.7.2006

sdělením č. 34/2005 Sb. m. s.

1.1.2005

sdělením č. 8/2004 Sb. m. s.

1.1.2004

Více...

8

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 2. srpna 1984

o Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě

(COTIF)

 

Dne 9. května 1980 byla v Bernu sjednána Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF).

Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v Bernu dne 29. prosince 1980.

S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval s výhradou, že podle článku 12 § 3 Úmluvy COTIF a podle článku 3 § 1 Přípojku A - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní přepravě cestujících a zavazadel (CIV) nebude Československá socialistická republika používat článek 12 § 1 Úmluvy COTIF a veškerá ustanovení o odpovědnosti železnic za usmrcení a zranění cestujících, pokud se bude jednat o občany ČSSR a cestující mající v ČSSR trvalý pobyt, jestliže k úrazu došlo na jejím území. Ratifikační listina byla uložena u švýcarské vlády, depozitáře Úmluvy, dne 28. ledna 1983.

Úmluva vstoupí v platnost na základě svého článku 24 § 1 dnem 1. května 1985 a tímto dnem vstoupí v platnost i pro Československou socialistickou republiku. Tímto dnem pozbudou platnosti Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích (CIM) a Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích (CIV) ze 7. února 1970, vyhlášené č. 106/1975 Sb., jakož i Dodatková úmluva k Úmluvě CIV o odpovědnosti železnice za usmrcení a zranění cestujících z 26. února 1966, vyhlášená č. 94/1973 Sb. a č. 107/1975 Sb.

Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.

První náměstek:

Řehořek v. r.

Aktuální znění Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) účinné ode dne 1. července 2006 obsahuje Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 65/2016 Sb․m.s. Změny účinné ode dne 1. ledna 2017 jsou uvedeny ve Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 20/2017 Sb.m.s.