Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

81/1985 Sb. znění účinné od 3. 6. 1984

81

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/1975 Sb., o Pařížské úmluvě

na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, revidované

v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911,

v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934,

v Lisabonu dne 31. října 1958 a ve Stockholmu dne 14. července 1967.

Rozhodnutím Shromáždění Pařížské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Pařížské úmluvy:

1.

V článku 13.2 ) a) vi) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

 

2.

V článku 13.7 ) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".

 

3.

V článku 14.6 ) a) ii) se slovo "tříletého" nahrazuje slovem "dvouletého".

 

4.

V článku 14.6 ) a) odst. iii) se vypouští.

 

Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 17 odst. 3 Pařížské úmluvy dnem 3. června 1984 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

První náměstek:

Řehořek v. r.