Čekejte, prosím...
A A A
85/1985 Sb. znění účinné od 23. 11. 1981

85

 

VYHLÁŠKA

ministra zahraničních věcí

ze dne 6. srpna 1985,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské

dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů,

podepsané v Locarnu dne 8. října 1968.

Rozhodnutím Shromáždění Locarnské unie byly dne 2. října 1979 přijaty tyto změny shora uvedené Locarnské dohody:

 

 

1.

V článku 5.2 ) a) iv) se slovo "tříletý" nahrazuje slovem "dvouletý".

 

2.

V článku 5.4 ) a) se slova "za tři roky" nahrazují slovy "za dva roky".

 

Tyto změny vstoupily v platnost na základě článku 8 odst. 3 Locarnské dohody dnem 23. listopadu 1981 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Československou socialistickou republiku.

První náměstek:

Řehořek v. r.