Čekejte, prosím...
A A A
7/1986 Sb. znění účinné od 27. 2. 1986

7

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 6. února 1986

o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských

památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče

 

Federální ministerstvo financí vyhlašuje podle § 3 odst. 2 zákona č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě, a na základě § 2 odst. 2 vládního nařízení č. 35/1954 Sb., o pamětních mincích:

§ 1

(1)

K připomenutí významu kulturního odkazu našich předků a péče socialistického státu o zachování významných architektonických celků se vydává pět stříbrných pamětních padesátikorun s motivy městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče (dále jen "padesátikoruny").

(2)

Padesátikoruny se razí ze slitiny o 500 dílech stříbra, 400 dílech mědi, 50 dílech niklu a 50 dílech zinku. Hmotnost padesátikorun je 7 g. Při ražbě je povolena odchylka nahoru i dolů v hmotnosti 10/1000 a v obsahu stříbra 5/1000. Průměr padesátikorun je 27 mm, jejich hrana je vroubkovaná.

§ 2

Městská památková rezervace PRAHA

(1)

Na líci padesátikoruny je uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "Československá socialistická republika". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "50 Kčs" a letopočet "1986".

(2)

Na rubu padesátikoruny je v popředí renesanční fontána, stylizace Karlova mostu a Vltavy. Nad mostem je seskupení historických budov znázorňujících architektonické slohy. Vlevo je barokní chrám sv. Mikuláše na Malé Straně, uprostřed renesanční letohrádek Belveder a vpravo románská bazilika sv. Jiří. Nad nimi dominuje panorama Hradčan s gotickou katedrálou sv. Víta. Název města "PRAHA" je umístěn dole.

(3)

Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák, iniciály jeho jména "LK" jsou umístěny v levém mostním oblouku na rubu.

§ 3

Městská památková rezervace ČESKÝ KRUMLOV

(1)

Na líci padesátikoruny je uprostřed státní znak československé socialistické republiky a okolo něho v neuzavřeném opise název státu "Československá socialistická republika". Pod státním znakem je ve dvou řádcích označení hodnoty "50 Kčs" a letopočet "1986".

(2)

Na rubu padesátikoruny je v popředí radnice, vlevo chrám sv. Víta a vpravo hradební věž. Dominantou seskupení historických budov je krumlovský zámek. Pod chrámem sv. Víta je stylizovaná pětilistá rožmberská růže. Název města "ČESKÝ KRUMLOV" je umístěn v řádku dole.

(3)

Autorem návrhu padesátikoruny je akademický sochař Ladislav Kozák, iniciály jeho jména "LK" jsou umístěny v prvním oblouku radnice vpravo na rubu.

§ 4

Městská památková rezervace TELČ

(1)

Na líci padesátikoruny je v horní části uprostřed státní znak "Československé socialistické republiky" a pod ním ve třech řádcích název státu "Československá socialistická republika". Po stranách státního znaku je v rozděleném označení hodnoty "50 Kčs". Letopočet "1986" je uprostřed dole.

(2)

Na rubu padesátikoruny je zobrazeno průčelí tří renesančních měšťanských domů z telčského náměstí. Pod nimi je umístěn název města "TELČ".(3)

(3)

Autorem návrhu padesátikoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková, iniciály jejího jména "JTS" jsou na rubu uprostřed dole.

§ 5

Městská památková rezervace BRATISLAVA

(1)

Na líci padesátikoruny je v horní části uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Po stranách státního znaku je v rozděleném řádku označení hodnoty "50 Kčs". Letopočet "1986" je uprostřed dole.

(2)

Na rubu padesátikoruny je v popředí Michalská věž a za ní stylizovaný Dunaj. Nad řekou dominuje Bratislavský hrad s historickými hradbami a budovami. V pozadí vpravo je v náznaku vrch Kamzík s televizní věží. Název města "BRATISLAVA" je umístěn vlevo dole.

(3)

Autorem návrhu padesátikoruny je akademická sochařka Jarmila Truhlíková-Spěváková, iniciály jejího jména "JTS" jsou na rubu vpravo dole.

§ 6

Městská památková rezervace LEVOČA

(1)

Na líci padesátikoruny je v horní části uprostřed státní znak Československé socialistické republiky a pod ním ve třech řádcích název státu "ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA". Po stranách státního znaku je v rozděleném řádku označení hodnoty "50 Kčs". Letopočet "1986" je uprostřed dole.

(2)

Na rubu padesátikoruny je v popředí část pozdně gotického oltáře z chrámu sv. Jakuba s ústředním figurálním motivem od řezbáře Mistra Pavla z Levoče. V pozadí nad ním je průčelí levočské renesanční radnice. Název města "LEVOČA" je umístěn uprostřed dole.

(3)

Autorem návrhu padesátikoruny je Drahomír Zobek, iniciály jeho jména "DZ" jsou na rubu pod spodní částí radnice vpravo.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 27. února 1986.

Ministr:

Ing. Žák v. r.

Vyhláška obsahuje vyobrazení stříbrných pamětních padesátikorun. Je uvedeno v částce 2/1986 Sb․ na straně 28.