Čekejte, prosím...
A A A
34/1981 Sb. znění účinné od 18. 4. 1981

34

 

Usnesení

předsednictva České národní rady

ze dne 24. března 1981

o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních

výborů v České socialistické republice

Předsednictvo České národní rady podle čl. 122 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci, § 1 ústavního zákona č. 177/1980 Sb., o skončení volebního období zastupitelských sborů, § 29 zákona České národní rady č. 53/1971 Sb․, o volbách do České národní rady, a podle § 30 zákona České národní rady č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje volby do České národní rady a všeobecné volby do národních výborů v České socialistické republice a stanoví dny jejich konání na pátek 5. června a na sobotu 6. června 1981.

Předseda České národní rady:

Erban v. r.