Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

69/1981 Sb. znění účinné od 1. 9. 1981 do 16. 7. 2001

69

 

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

ze dne 11. června 1981,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.

l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů

 

Federální ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 16 odst. 1 písm. a) Vládního nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů:

Čl. I

Vyhláška č․ 145/1956 Ú. l. (Ú. v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 83 odst. 8 se vypouštějí na konci slova "jednou za rok".

 

2.

V § 87 se doplňuje písm. g), které zní:

"g)

trvalou změnu barvy nebo barevného provedení vozidla.".

 

3.

V § 88 odst. 2 se doplňuje písm. ch, které zní:

"ch)

barva vozidla.".

 

4.

V § 89 odst. 2 se za větu první vkládá tato věta: "Tuto dobu okresní dopravní inspektorát stanoví zpravidla shodně s termínem příští technické kontroly.".

 

5.

§ 90 odst. 2 zní:

"(2) Státní poznávací značku tvoří série dvou nebo tří písmen a čtyřmístné číslo U vozidle určených podle § 83 odst. 8 je součástí státní poznávací značky také označení termínu příští technické kontroly.".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1981.

Ministr:

Doc. PhDr. Obzina DrSc. v. r.