Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

72/1982 Sb. znění účinné od 1. 7. 1982 do 31. 12. 2006

72

 

ZÁKON

ze dne 23. června 1982,

kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 55/1975 Sb.), se mění a doplňuje takto:

1.

Nadpis § 105 zní:

"Dodatková dovolená a zvláštní dodatková dovolená".

 

2.

§ 105 se doplňuje odstavce 3, který zní:

"(3) Vláda Československé socialistické republiky po dohodě s Ústřední radou odborů stanoví, za jakých podmínek a v jaké délce mají nárok na zvláštní dodatkovou dovolenou pracovníci se stálým pracovištěm pod zemí při těžbě nerostů, pokud odpracují směny stanovené těžením režimem na sobotu, a za jakých podmínek mohou čerpat tuto dovolenou až do konce příštího kalendářního roku․".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1982.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.