Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

118/1983 Sb. znění účinné od 21. 4. 1988
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 60/1988 Sb.

21.4.1988

118

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 31. října 1983,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení

ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy

České socialistické republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Zrušuje se ministerstvo výstavby a techniky České socialistické republiky. Jeho působnost, jakož i práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí na Českou komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 1983.

Kempný v. r.

Korčák v. r.