Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

148/1983 Sb. znění účinné od 1. 1. 1984 do 31. 12. 2008

148

 

ZÁKON

ze dne 14. prosince 1983

o sjednocení sazeb nemocenského

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo v tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákony č. 16/1959 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., o změnách v nemocenském pojištění a v nemocenské péči, zákona č. 83/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení, a zákona č. 73/1982 Sb., o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění, se mění takto:

1.

§ 18 zní:

§ 18

 

(1) Výše nemocenského za pracovní den činí 90 % čisté denní mzdy․

(2) Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti činí však výše nemocenského 70 % čisté denní mzdy. Při pracovní neschopnosti, která vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání), nebo při karanténě náleží za první tři pracovní dny nemocenské ve výši 90 % čisté denní mzdy; vláda Československé socialistické republiky může nařízením stanovit, že nemocenské v této výši náleží za první tři pracovní dny i v ostatních případech pracovní neschopnosti.

(3) Nemocenské činí nejméně 16 Kčs denně; jestliže by však částka přesáhla 90 % pracovníkovy čisté mzdy, činí nemocenské 90 % této mzdy.“.

 

2.

§ 51 odst. 1 písm. c) se vypouští.

 

3.

§ 61 odst. 2 se vypouští.

Čl. II

Zákon č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 141/1965 Sb., o některých změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 116/1967 Sb., o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků, zákona č. 89/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků a zákon o sociálním zabezpečení, zákona č. 99/1972 Sb., o zvýšení přídavků na děti a výchovného, zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení se mění takto:

1.

§ 10 zní:

§ 10

 

(1) Výše nemocenského za pracovní den činí 90 % průměrné denní pracovní odměny.

(2) Za první tři pracovní dny pracovní neschopnosti činí však výše nemocenského 70 % průměrné denní pracovní odměny. Při pracovní neschopnosti, která vznikla pracovním úrazem (nemocí z povolání), nebo při karanténě náleží za první tři pracovní dny nemocenské ve výši 90 % průměrné denní pracovní odměny; vláda Československé socialistické republiky může nařízením stanovit, že nemocenské v této výši náleží za první tři pracovní dny i v ostatních případech pracovní neschopnosti.

(3) Nemocenské činí nejméně 16 Kčs denně; jestliže by však tato částka přesáhla 90 % průměrné denní pracovní odměny, činí nemocenské 90 % této odměny.“.

 

2.

§ 14 odst. 2 se vypouští.

 

3.

V § 118 odst. 1 se vypouštějí slova „a druhu“.

Čl. III

(1)

Nemocenské vyplácené ve výši stanovené podle dosavadních předpisů se upraví podle čl.I č. 1 a čl.II č. 1 bez žádosti ode dne účinnosti tohoto zákona.

(2)

Ustanovení předchozího odstavce platí obdobně i pro poskytování podpory při ošetřování člena rodiny.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984.

Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.