Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

155/1983 Sb. znění účinné od 1. 1. 1984 do 31. 12. 2008

155

 

VYHLÁŠKA

Ústřední rady odborů

ze dne 15. prosince 1983

o změnách v nemocenském pojištění některých pracovníků

 

Ústřední rada odborů v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c), § 9, § 51 odst.l a 2 a § 63 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 16/1959 Sb. a zákona č. 87/1968 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, se mění takto:

1.

V § 5 odst․ 2 se slova :“čisté denní mzdě, ze které bylo stanoveno nemocenské,“ nahrazují slovy „průměrné čisté denní mzdě“.

 

2.

V § 16 se vypouštějí slova „zaměstnání rozhodné pro sazbu nemocenského3) a do doby“ včetně poznámky pod čarou.

 

3.

V § 26 se vypouštějí slova „zaměstnání rozhodné pro sazbu nemocenského3) a do doby“.

 

4.

V § 47 odst. 2 se vypouští věta druhá.

 

5.

§ 77 včetně nadpisu se vypouští.

 

6.

V § 91 se vypouštějí slova „zaměstnání rozhodné pro sazbu nemocenského3) a do doby“.

Čl. II

Vyhláška č. 141/1958 Ú. l., o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení odsouzených, se mění takto:

§ 6 se vypouští.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1984 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4, které nabývá účinnosti až dnem 1. září 1984.

Předseda:

Hoffmann v. r.