Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

193/1994 Sb. znění účinné od 27. 10. 1994

193

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1994,

kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., se doplňuje takto:

V

§ 14 se doplňuje nový odstavec 4, který zní:

(4) Zákaz odchytu do sítí se nevztahuje na odchyt savců za účelem zazvěřování honebních revírů a ptáků za účelem zazvěřování a ornitologického výzkumu․“.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.