Čekejte, prosím...
A A A
33/1994 Sb. znění účinné od 18. 2. 1994 do 11. 8. 2003

datum vyhlášení 1.2.1994

33

 

ROZHODNUTÍ

prezidenta republiky

ze dne 1. února 1994

o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

 

Na základě zmocnění daného mi ustanovením § 366 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, vydávám toto

 

rozhodnutí:

I.

Přenáším na ministra spravedlnosti svou pravomoc

1.

provádět řízení o žádostech o milost

2.

zamítat bezdůvodné žádosti o milost

a)

s výjimkou žádostí

pachatelů trestných činů podle části druhé hlavy I. a X. trestního zákona a dále trestných činů vojenských, ukterých dolní hranice trestní sazby činí nejméně 5 let

pachatelů, kterým byl pravomocně uložen trest odnětí svobody na doživotí

osob odsouzených za trestné činy, kterých se dopustily ve věku mladistvých

žen starších 55 let a mužů starších 60 let

žen nebo osamělých mužů pečujících o dítě mladší 15 let

osob trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život, pokud nebudou soudem shledány podmínky pro užití ustanovení § 327 odst. 2 trestního řádu,

b)

s výjimkou dalších žádostí o milost, u nichž si v jednotlivých případech rozhodnutí vyhradím. K tomuto účelu si vyhrazuji právo být informován o žádostech o milost podaných přímo ministru spravedlnosti.

II.

Ruším rozhodnutí prezidenta republiky, ze dne 6. února 1993 o přenesení pravomoci provádět řízení o žádostech o milost generálního prokurátora, ministra spravedlnosti a ministra obrany.

Havel v. r.