Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

44/1994 Sb. znění účinné od 21. 3. 1994 do 31. 12. 2006

44

 

ZÁKON

ze dne 16. února 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 119/1992 Sb․, o cestovních náhradách, se mění a doplňuje takto:

1.

V § 1 odst. 1 se ve slovech "výkonu práce a při přijetí" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "do zaměstnání" se vkládají slova "a při přidělení k výkonu práce v zahraničí".

 

2.

V § 24 se ve slovech "výkonu práce a přijetím" slovo "a" nahrazuje čárkou a za slova "do zaměstnání" se vkládají slova "a při přidělení k výkonu práce v zahraničí".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.

Havel v.r.

Klaus v.r.