Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

220/1995 Sb. znění účinné od 1. 10. 1995 do 31. 12. 2006

220

 

ZÁKON

ze dne 26. září 1995,

kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění

a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se mění takto:

Čl. VI odst. 6 zní:

"(6) Úprava náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti ( § 195) a náhrady nákladů na výživu pozůstalých ( § 199), je-li to pro zaměstnance či pozůstalé příznivější, se provede i u zaměstnanců a pozůstalých, kterým náhrada příslušela před 1․ červnem 1994; to platí i pro náhrady, o nichž bylo před 1. červnem 1994 pravomocně rozhodnuto nebo jejichž výše byla dohodnuta.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1995.

Uhde v. r.

 

Havel v. r.

 

Klaus v. r.