Čekejte, prosím...
A A A
256/1995 Sb. znění účinné od 13. 11. 1995

256

 

ZÁKON

ze dne 27. září 1995,

kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o

některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí

obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie

České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České

republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, se mění takto:

V

§ 11 se slova "pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "pozbývá platnosti dnem 31․ prosince 2000".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Klaus v. r.