Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

51/1995 Sb. znění účinné od 1. 9. 2010 do 31. 3. 2012
změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 221/2010 Sb.

1.9.2010

51

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví ze dne 21. února 1995,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví

České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných

požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení,

a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky

č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 186 a § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., a podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních:

Čl. I

zrušen

Čl. II

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, se mění takto:

1.

V § 6 odst. 2 v poslední větě se slova "č․ 1, která je součástí této vyhlášky" nahrazují slovy "v příloze k vyhlášce č. 49/1993 Sb.".

2.

Příloha č. 1 se vypouští.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1995.

Ministr:

MUDr. Rubáš v. r.