Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

212/1996 Sb. znění účinné od 2. 8. 1996

212

 

ZÁKON

ze dne 25. července 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, se mění a doplňuje takto:

V příloze č. 3 „Seznam volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla“ se volební obvody č. 8, 10, 19, 20, 22, 29, 43, 44, 61, 71, 72 a 81 mění a doplňují takto:

 

1.

Ve volebním obvodu č. 8 Sídlo: Rokycany se slovo „Olšina“ nahrazuje slovem „Olešná“.

 

2.

Ve volebním obvodu č․ 10 Sídlo: Český Krumlov se za slovo „Planá“ vkládají slova „Boršov nad Vltavou“.

 

3.

Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11 zní:

Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11

zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha 15, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice, Praha-Uhříněves, Praha-Dubeč, Praha-Štěrboholy“.

 

4.

Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4 zní:

Volební obvod č. 20 Sídlo: Praha 4

zahrnuje území městské části Praha 4, s výjimkou k. ú. Krč“.

 

5.

Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10 zní:

Volební obvod č. 22 Sídlo: Praha 10

zahrnuje území městské části Praha 10“.

 

6.

Ve volebním obvodu č. 29 Sídlo: Litoměřice se slovo „Klobouky“ nahrazuje slovem „Klobuky“ a za slovo „Tuřany“ se vkládá slovo „Studeněves“.

 

7.

Ve volebním obvodu č. 43 Sídlo: Pardubice se slovo „Lyšice“ nahrazuje slovem „Lišice“.

 

8.

Ve volebním obvodu č. 44 Sídlo: Chrudim se slovo „Horká“ nahrazuje slovem „Horka“ a za slova „Knyk, Havlíčkův Brod“ se vkládají slova „Hurtova Lhota“.

 

9.

Ve volebním obvodu č. 61 Sídlo: Olomouc se za slova „Hlušovice, Olomouc“ vkládají slova „Křelov-Břuchotín“.

 

10.

Ve volebním obvodu č. 71 Sídlo: Ostrava-město se slova „Ostrava-jih“ nahrazují slovy „Ostrava-Jih“ a slovo „Prostkovice“ se nahrazuje slovem „Proskovice“.

 

11.

Ve volebním obvodu č. 72 Sídlo: Ostrava-město se slovo „Vřešina“ nahrazuje slovem „Vřesina“ a slovo „Koznice“ se nahrazuje slovem „Kozmice“.

 

12.

Ve volebním obvodu č. 81 Sídlo: Uherské Hradiště se slovo „Blčnov“ nahrazuje slovem „Vlčnov“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Zeman v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.