Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

285/1996 Sb. znění účinné od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1997

285

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 13. listopadu 1996,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstvazdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb.,

o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb.,

vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb.

 

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 11 odst. 4 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 548/1991 Sb., a § 13 odst. 5 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1.

V § 1 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Úhrada léčivého přípravku odpovídá součinu úhrady jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku a počtu těchto dávek obsažených v léčivém přípravku.“.

 

2.

§ 1 odst. 2 písm. a) zní:

a)

seznam léčiv obsahuje seznam léčivých látek charakterizovaných jejich anatomicko-terapeuticko-chemickým kódem, názvem, dávkami v jednotkách množství, úhradou jedné denní dávky léčivé látky včetně dalších látek obsažených v léčivém přípravku, způsobem podání tohoto léčivého přípravku, symboly vyjadřujícími způsob jeho úhrady, preskripčními a indikačními omezeními․ Dále seznam léčiv obsahuje seznam indikačních omezení a seznam použitých zkratek a symbolů,“.

 

3.

Příloha k vyhlášce se nahrazuje přílohou, která je součástí této vyhlášky.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1997 a pozbývá účinnosti dnem 31. března 1997.

Ministr:

PhDr. Stráský v. r.