Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

159/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2010
změněnos účinností odpoznámka

sdělením č. 65/2003 Sb. m. s.

1.1.2003

 

úmluvou č. 6/2002 Sb. m. s.

1.7.2001

 

dohodou č. 93/2000 Sb. m. s.

29.8.2000

 

Více...

159

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 1995 - 1996 byl vypracován návrh změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.

 

Návrh změn "Přílohy A" a "Přílohy B" byl v roce 1996 předložen vládou Portugalské republiky depozitáři Dohody, generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů. Změny "Přílohy A" a "Přílohy B" podle ustanovení článku 14 odst. 3 Dohody vstoupily v platnost dnem 1. ledna 1997 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku.1

 

Český překlad úplného znění příloh se vyhlašuje současně.

EVROPSKÁ DOHODA

O MEZINÁRODNÍ SILNIČNÍ PŘEPRAVĚ

NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

 

(DOHODA ADR)

 

Příloha BPoznámky pod čarou:

Česká republika dne 2. června 1993 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ze dne 30. září 1957, včetně výhrad a prohlášení, s účinností od 1. ledna 1993.

Poznámky pod čarou:
1

Česká republika dne 2. června 1993 oznámila generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů, že jako nástupnický stát České a Slovenské Federativní Republiky se považuje za vázanou Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ze dne 30. září 1957, včetně výhrad a prohlášení, s účinností od 1. ledna 1993.