Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

235/1997 Sb. znění účinné od 1. 10. 1997

235

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 25. září 1997,

kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.,

o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)

 

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 22 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), se doplňuje takto:

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

§ 15a

 

Mimosmluvní odměna za úkony právních služeb, které advokát jako ustanovený obhájce v trestním řízení poskytl po 1․ říjnu 1997, se snižuje o 10 %.“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1997.

Ministryně:

JUDr. Parkanová v. r.