Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

331/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2017

Ustanovení § 3, 7, 12 a 16, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.

změněnos účinností odpoznámka

vyhláškou č. 419/2000 Sb.

1.1.2001

331

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 11. prosince 1997,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových

výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření,

jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici

 

 

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm.a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ( dále jen „zákon“) pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici:

ODDÍL 1

KOŘENÍ (§ 1-4)

§ 1

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

kořením části rostlin jako kořeny, oddenky, kůra, listy, nať, květy, plody, semena nebo jejich části, uvedené v příloze č. 2, v nezbytné míře technologicky zpracované a užívané k ovlivňování chutě a vůně potravin; u mletých koření se připouští přídavek protispékavých látek nejvýše do jednoho procenta hmotnosti,

b)

směsí koření směs jednotlivých koření uvedených pod písmenem a), bez použití přídatných látek, u mletých a drcených směsí koření se připouští přídavek protispékavých látek nejvýše do jednoho procenta hmotnosti,

c)

kořenícím přípravkem směs jednotlivých koření uvedených pod písmenem a), přídatných látek, zeleniny, soli nebo hub, případně dalších složek,

d)

vlastními organickými příměsmi příměsi pocházející z vlastní rostliny koření, zejména zlomky stonků, lodyh, větviček, bobulí, plodů, listů a plody prázdné,

e)

cizími organickými příměsmi části rostlin, plody a semena pocházející z jiné rostliny,

f)

anorganickými příměsmi příměsi jiného než rostlinného původu, zejména hrudky hlíny, kaménky nebo písek.

§ 2

Členění na skupiny a podskupiny

Členění na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 1 tabulce 1

§ 3

Označování

(1)

Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním předpise 1 se dále uvede název koření podle přílohy č. 2.

(2)

Koření, jako zejména badyán, vanilkové lusky, skořicové svitky, balené do průsvitných obalů se může označit pouze počtem kusů.

(3)

Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 1 tabulce 2.

§ 4

Požadavky na jakost

(1)

Smyslové požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 2.

(2)

Fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 3.

(3)

Hodnoty fyzikálních a chemických požadavků na jakost se stanoví podle technických norem. 2

ODDÍL 2

JEDLÁ SŮL (§ 5-8)

§ 5

Pro účely této vyhlášky se rozumí jedlou solí krystalický produkt obsahující nejméně 97 % chloridu sodného v sušině, obohacený případně potravním doplňkem.

§ 6

Členění na skupiny a podskupiny

(1)

Jedlá sůl se člení na skupiny

a)

jedlá sůl,

b)

jedlá sůl obohacená.

(2)

Jedlá sůl obohacená se dělí na podskupiny

a)

jedlá sůl s jodem,

b)

jedlá sůl s jodem a fluorem,

c)

jedlá sůl s jodem obohacená.

§ 7

Označování

Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním předpise 1 se dále označí

a)

jedlá sůl obohacená názvem podskupiny,

b)

údajem o potravním doplňku, kterým je jedlá sůl obohacena,

c)

u jedlé soli s jodem a fluorem upozorněním, že ji lze konzumovat nejvýše 4 g denně a nelze ji užívat současně s fluoridovými tabletami,

d)

údajem o způsobu získání (kamenná, vakuová, mořská).

§ 8

Požadavky na jakost

Smyslové a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č. 4.

ODDÍL 3

DEHYDRATOVANÉ VÝROBKY

A OCHUCOVADLA (§ 9-13)

§ 9

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

dehydratovaným výrobkem potravina vzniklá smísením složek se sníženým obsahem vlhkosti, pastovité nebo sypké konzistence, která se před konzumací obnoví zejména tekutinou,

b)

ochucovadlem výrobek určený k dochucení nebo zvýraznění chuti, zejména směs hydrolyzátů bílkovin nebo směs výtažků z koření a dalších extraktů nebo past a látek zvýrazňujících chuť, určený k dochucení nebo zvýraznění chuti,

c)

studenou omáčkou nebo dresinkem tekutý nebo emulzní výrobek používaný jako chuťová příloha k pokrmům a salátům, vyrobený zejména z jedlých olejů, zahušťovadel, stabilizátorů, emulgátorů, zeleniny, ovoce, koření a mléčných výrobků.

§ 10

Členění druhu na skupiny

Členění druhu na skupiny je uvedeno v příloze č. 5.

§ 11

Označování

(1)

Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním předpise 1) se dehydratované výrobky označí

a)

názvem skupiny, u polévek, omáček a bujónů se doplní názvem druhu,

b)

návodem k přípravě.

(2)

U studené omáčky a dresinku se na obalu dále ještě označí

a)

název druhu a skupiny,

b)

u emulgovaných údaj "emulgováno s obsahem tuku v %",

c)

podmínky skladování.

§ 12

Požadavky na jakost

(1)

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost výrobků jsou uvedeny v příloze č. 6.

(2)

Přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky jsou uvedeny v příloze č. 7 tabulkách 1 a 2.

§ 13

Uvádění do oběhu

Dehydratované výrobky se skladují v suchých, chladných a větratelných místnostech na podlážkách, nejméně 5 cm nad zemí a od stěn. Dehydratované výrobky se skladují odděleně od látek s výraznými pachy a vůněmi.

ODDÍL 4

HOŘČICE (§ 14-20)

§ 14

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)

hořčicí potravina vyrobená z mletých semen hořčice, kvasného octa, jedlé soli, koření, cukru, která je případně uměle přibarvena nebo chemicky konzervovaná,

b)

hořčicí plnotučnou hořčice vyrobená z mletých semen žlutých druhů hořčice bílé,

c)

hořčicí kremžskou hořčice z mletých semen žlutých druhů hořčic s přídavkem drcených semen hořčice černé,

d)

hořčicí speciální hořčice podle písmene a) upravená přidáním zejména zeleniny nebo ovoce nebo v chuťových vlastnostech speciálně typově upravená (hořčice francouzské, anglické nebo jiné) .

§ 15

Členění na skupiny a podskupiny

Členění na skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8.

§ 16

Označování

(1)

Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním předpise 1 se dále označí

a)

hořčice druhem a skupinou nebo druhem, skupinou a podskupinou,

b)

hořčice speciální podle typu nebo podle přidané ochucující složky,

c)

podmínky skladování s uvedením číselných hodnot.

(2)

Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 9 tabulce 3.

§ 17

Požadavky na jakost

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost jsou uvedeny v příloze č 9, tabulkách 1 a 2.

§ 18

zrušen

§ 19

Přechodné ustanovení

Označení koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel a hořčice balených v období od 1.ledna 1998 do 31.března 1998 se posuzuje jen v rozsahu § 6 zákona.

§ 20

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení, s výjimkou § 3, 7, 12 a 16, které nabývají účinnosti dnem 1. dubna 1998.

Ministr:

Ing. Lux v. r.

Příloha č. 1

Tabulka 1

Členění na skupiny a podskupiny

 

druh

skupina

podskupina

koření

koření podle přílohy č. 2

 

 

směsi koření

 

 

kořenící přípravek

sypký pasta tekutý (extrakt)

 

Tabulka 2

Přípustné záporné hmotnostní nebo objemové odchylky od spotřebitelského balení

 

hmotnost v g nebo objem v ml

hmotnostní nebo objemové odchylky v %

do 10

8

nad 10 do 50

5

nad 50 do 200

4

nad 200 do 1 000

2

nad 1 000

1

Příloha č. 2

SMYSLOVÉ POŽADAVKY NA JAKOST:

Název koření

Název rostlin

Část rostlin

Vzhled

Barva

Vůně

Chuť

ANÝZ

anýz (Pimpinellaanisum L.)

sušené plody

rýhované nažky, vejčité s krátkou částí stopky

žlutozelená až šedozelená

aromatická

nasládle, palčivě kořenná

BADYÁN celý

badyáník pravý (IlliciumverumHook. f.)

zralé sušené plodenství

plodenství hvězdicovitého tvaru s krátkou stopkou, oplodí hrubého; vrásčitého povrchu, s lesklými plochými vejčitými semeny bez zlomků a volných semen

hnědá

 

nasládlá

mletý

 

 

prášek se znatelnými částicemi

červenohnědá až hnědá

výrazně kořenná

kořenná, nasládlá

BAZALKA

bazalka (Ocimumbasilicum L.)

sušené lístky a části květů

sekané nebo celé oválné lístky, bez stonků

šedozelená

po mentolu

kořenná s mírně hořkou pachutí, palčivá

BOBKOVÝ LIST

vavřín pravý (Laurusnobilis L.)

sušené listy

listy s krátkými stopkami, bez větviček

světle zelená, zelená až zahnědlá

kořenná, charakteristická

aromatická, hořká, trpká

ESTRAGON

pelyněk kozelec (Artemisiadracunculus L.)

sušené lístky

celé nebo sekané lístky, bez stonků a hnědých listů

listy bledě zelené až šedozelené: květní úbory bělavé, bledězelené, někdy slabě načervenalé

 

 

FENYKL

fenykl (Foeniculumvulgare P. Miller var. vulgare)

sušené plody

nažky rovné, nebo slabě zakřivené, žebernaté

žlutozelená až zelenohnědá

kořenná

kořenná, nasládlá

HŘEBÍČEK celý

hřebíčkovec vonný (Eugeniacaryophylus (C Sprengel) Bullockand

sušená poupata

nerozvinutá, celistvá poupata, smí obsahovat nejvýše 10% hm. „hřebíčku bez hlaviček”

tmavě červenohnědá, hlavička žlutohnědá

silně aromatická

ostře kořenná, palčivá

drcený, mletý

Harrison)

 

prášek se znatelnými částicemi

tmavě červenohnědá

silně aromatická

ostře kořenná, palčivá

CHILLI celé

paprika (Capsicumfrutescens L., Capsicumchinense L., Capsicumbaccatum L. a

sušené plody

celé sušené zralé plody se zbytky plodních stopek

oranžově žlutá až červenohnědá

kořenná, sladká, slabě nahořklá

zvlášť ostře pálivá

drcené, mleté

Capsicumannuum L.

 

drť nebo jemně mletý prášek

červená až hnědočervená

kořenná

zvlášť ostře pálivá

JALOVEC celý

jalovec obecný (Juniperuscommunis L.)

zralé sušené plody

kulovité lysé, nebo nepravidelně zvrásněné bobule, na temeni mají třípaprsčitý šev

červenohnědá a tmavohnědá, na povrchu bobule zpravidla modrošedě až tmavomodře ojíněné

aromatická

kořenná, nasládlá

mletý

 

 

 

 

 

 

KARDAMOM celý

kardamom obecný (Elettariacardamomum L. Maton var. minusculaBurkill)

sušené tobolky

tobolky tříhranné, podlouhlé, smí obsahovat nejvýše 7% nezralých a svraštělých tobolek

tobolky světle zelené, žluté až světle hnědé barvy s odpovídající barvou obsažených semen (viz níže)

vůně vyloupaných semen příjemně aromatická

chuť semen aromatická, kořenná, slabě palčivá

KARDAMOM drcený, mletý

 

sušená vyloupaná semena

semena zralá, tvrdá, tupě hranatá, pokrytá zbytky osemení, smí obsahovat nejvýše 5 % semen hnědých, červených, svraštělých

šedohnědá, světle až tmavě červeně hnědá

příjemně aromatická

aromatická kořenná, slabě palčivá

 

 

 

jemně až zrnitě mletý prášek se znatelnými částicemi

šedohnědá až nahnědlá

příjemně aromatická

aromatická, kořenná

KMÍN (tmavý) celý

kmín kořenný - dvouletá forma (CarumcarviL.)

sušené plody

podlouhlé, mírně zahnuté nažky, žebernatého povrchu

světle hnědá až tmavě hnědá, se žlutými až okrovými žebry

charakteristická

kořenná

mletý

 

 

 

 

 

 

KMÍN JEDNOLETÝ (světlý) celý

kmín kořenný - jednoletá forma (Carumcarvi L.)

 

nažky mají stejné charakteristiky jako nažky dvouleté formy kmínu, pouze jsou větší

žlutohnědá, světle hnědá až světle šedohnědá se světlejšími žebry, celkově světlejší než dvouletá forma

charakteristická, avšak méně zřetelná než u dvouleté formy

kořenná

drcený, mletý

 

 

drť nebo prášek se znatelným zrněním

šedozelená, hnědozelená až hnědá

charakteristická

kořenná

KMÍN ŘÍMSKÝ

šabrejkmínovitý(Cuminumcyminum L.)

sušené plody

nažky podlouhlé, na povrchu žebernaté, u konce zúžené

žlutě hnědá až hnědá

aromatická

ostrá, palčivá, aromatická

KOPR

kopr zahradní (Anethumgraveoles L.)

sušené zralé plody

plody oválné, ploché, se třemi podélnými žebry a (dvojnažky) tenkým křídlatým okrajem, plody jsou velmi lehké

hnědá se světlými žebry a křídlatými okraji

charakteristická

kořenná, pronikavá, palčivá

KORIANDR

koriandr (Coriandrumsativum L.)

sušené plody

kulovité dvojnažky, hladké

světle hnědá, nazelenalá, žlutě načervenalá

příjemně aromatická

charakteristicky kořenná

KURKUMA celá

kurkuma (Curcumalonga G.)

sušené oddenky

vejčitého, nebo válcovitého nepravidelného tvaru, tvrdého lomu, svraštělého a zjizveného povrchu bez hlíz a zlomků (menší než 15 mm); připouští se nejvýše 15% oddenků scvrklých, dutých nebo pórovitých a připálených

šedožlutá, žlutá, žlutohnědá až načernalá

charakteristická, aromatická

palčivě kořenná

drcená, mletá

 

 

prášek se znatelnými jemnými částicemi

sytě žlutá, oranžově žlutá až načervenalá

charakteristická, aromatická

palčivě kořenná

MAJORÁNKA

majoránka (MajoranahortensisMoench․)

suchá směs listů, květních klásků, květů nebo jejich částí

bez stonků

světle zelená, šedozelená až hnědozelená

výrazná

výrazně kořenná

MUŠKÁTOVÝ KVĚT

celý

muškátovník pravý (MyristicafragransHouttuyn)

zralé sušené osemení (semenný míšek)

semenné míšky jsou ploché, ve spodní části celistvé, v horní části nepravidelně rozvětvené, matně lesklého povrchu, křehké

žlutá, oranžově žlutá, žlutohnědá až červenohnědá

pronikavě aromatická

ostře aromatická, kořenná

mletý

 

 

jemně až zrnitě mletý prášek se znatelnými částicemi

jasně žlutohnědá až červenohnědá

pronikavě aromatická

ostře aromatická, kořenná

MUŠKÁTOVÝ OŘECH

celý

muškátovník pravý (MyristicafragransHouttuyn)

sušená zralá jádra

semena mají tupě vejčitý nebo kulovitý tvar, na povrchu síťovitě žilnatě vrásčitá

povrch šedohnědý až hnědý, na řezu jsou semena mramorovaná

jemně aromatická

ostře kořenná

drcený, mletý

 

 

jemně zrnitý prášek

tmavě žlutohnědá

výrazně aromatická

ostře kořenná

NOVÉ KOŘENÍ

celé

pimentovník pravý (Pimentadioica L. Merr. )

sušené plody

nedozrálé bobule, drsného povrchu, tvrdé, bez slupek

tmavě hnědé až načervenale hnědé

aromatická

ostrá, palčivá

drcené, mleté

 

 

jemně zrnitý prášek

hnědá až červenohnědá

ostře aromatická

ostrá, palčivá

OREGANO

dobromysl (Origanumvulgare L.)

suchá směs listů a částí květů

bez stonků a větviček

hnědozelená, šedo až olivově zelená

výrazná

výrazně kořenná

PAPRIKA MLETÁ

paprika (Capsicumannuum L.)

sušené plody

jemně mletá

 

 

 

- lahůdková

 

 

 

ohnivě červená

intenzívní aromatická

sladká

- sladká

 

 

 

sytě červená

aromatická

sladká, nepatrně nahořklá nebo pálivá

- pálivá

 

 

 

červená až hnědočervená

kořenná

pálivá, slabě nahořklá

- gulášová

 

 

 

hnědočervená

kořenná, nevýrazná

sladká až mírně pálivá

PEPŘ BÍLÝ celý

pepřovník černý (PipernigrumL.)

sušené zralé plody

loupané, sušené, tvrdé na povrchu hladké, kulovité bobule, smí obsahovat nejvýše 10% černých bobulí

šedobílá, temně šedá se světlými pruhy

kořenná

palčivě ostrá

drcený, mletý

 

 

prášek se znatelným zrněním nebo drť

šedobílá s nažloutlým odstínem

kořenná

palčivě ostrá

PEPŘ ČERNÝ celý

pepřovník černý (PipernigrumL.)

sušené nezralé plody

sušené tvrdé bobule, neloupané, svraštělé, bez stopek, smí obsahovat nejvýše 5% lehkých bobulí

hnědočerná až šedočerná až černá

kořenná

palčivě ostrá

drcený, mletý

 

 

sypký prášek se znatelným zrněním, nebo drť

šedobílá se žlutým až zeleným odstínem

ostře kořenná

palčivě ostrá

PEPŘ ČERVENÝ

pepřovník černý (PipernigrumL.)

sušené nezralé plody

hladké bobule, které mají křehkou vnější slupku uzavírající ne zcela vyvinuté semeno (vnitřní část bobule)

červená až růžová

jemná, kořenná

jemně kořenná, aromatická nasládlá

PEPŘ ZELENÝ

pepřovník černý (Pipernigrum L.)

sušené nezralé plody

typicky svraštělé tvrdé bobule, s tenkou křehkou povrchovou slupičkou

zelená až lehce našedlá

kořenná, aromatická

výrazně kořenná, pálivá

PÍSKAVICE ŘECKÉ SENO

pískavice řecké seno (Trigonnellafoenumgraecum L.)

sušené semeno

hladká lysá tvrdá semena, asi 5 mm velká, nepravidelného hranolovitého zakulaceného, zploštěného tvaru, s typickou hlubokou rýhou na bocích

bledě žlutohnědá, okrová až šedě načervenalá

výrazně kořenná

mírně nahořklá, kořenná

ROZMARÝN

rozmarýn (Rosmarinusofficialis L.)

sušené listy

listy čárkovité, kožovité, krátce řapíkaté až přisedlé, bez stonků a listů se změnou barvy

svrchní strana listu je šedavě zelená na spodní straně světleji šedoplstnatá

aromatická

kořenná, nahořklá

SATUREJKA

saturejka zahradní (Saturejahortensis L.) saturejka horská (Saturejamontana L.)

sušené lístky a části květů nebo celé snítky

celé nebo sekané, kopinaté listy, hladké na povrchu a okrajích, bez stonků, nebo snítky 15-30 cm dlouhé

nahnědle zelená až tmavě- zelená

výrazná

výrazně kořenná

SKOŘICE celá

skořicovník (Cinnamomumzeylanicum (Blume), C. aromaticum (Nees), C. laureirií , (Nees), C. burmanii (Nees) )

kůra

kousky, svitky, trubky nebo pruty oškrábané nebo neoškrábané, hladkého až drsného povrchu, tvrdé, bez kousků dřeva a větviček skořicovníku

světle žlutá, tmavě žlutá, skořicově hnědá až červenohnědá

charakteristická, silně aromatická až drsně aromatická

kořenná, nasládlá, natrpklá až svíravá, štiplavě aromatická

drcená, mletá

 

 

jemný prášek bez znatelných částic, nebo drť

okrová s odstínem do hněda až červena

silně aromatická

ostře kořenná, nasládlá

ŠAFRÁN

šafrán pravý (Crocussativus L.)

sušené blizny

křehké, různě zprohýbané

oranžová až temně červená

silně aromatická

kořenně hořká

ŠALVĚJ

šalvěj (Salviaofficinalis L.)

sušené listy a vrcholky květenství

vejčité až podlouhle kopinaté listy na okrajích jemně vroubkované, s vpadlou žilnatinou, bez stonků a hnědých listů

svrchní strana listů je šedopýřitá, na spodu je list běloplstnatý

silná, aromatická

kořenná, mírně hořká až svíravá

TYMIÁN

tymián obecný (Thymusvulgaris L.)

suchá směs natě, lístků a květenství

listy malé (1-5 mm)

šedozelená, šedohnědá až hnědozelená,barva květů fialovo-růžová až hnědavá

příjemně aromatická

kořenně štiplavě aromatická

VANILKA

vanilka pravá (VanillaplanifoliaAnrews)

sušené, nedozrálé, celé plody

tobolky podélně svraštělé, ohebné

tmavohnědá, hnědočerná

silně aromatická

aromatická

ZÁZVOR celý

zázvor (ZingiberofficinaleRosc.

sušené oddenky

kousky nepravidelného tvaru a velikosti ( nejméně však 20 mm), rozvětvené, zakulacené a zploštělé

světle žlutá, žlutohnědá až světle hnědá u vápněného zázvoru šedobílá

aromatická, slabě nasládlá

palčivá, ostrá, kořenná

drcený, mletý

 

 

prášek se znatelnými jemnými částicemi a krátkými vlákenky

žlutá se světle hnědým odstínem

aromatická, slabě nasládlá

palčivá, ostrá, kořenná

Příloha č. 3

Fyzikální a chemické požadavky na jakost

Název koření

vlhkost v % hmotnosti nejvýše

celkový popel v % hmotnosti sušiny nejvýše

silice v (ml/100 g) v sušině nejméně

popel nerozpustný v kyselině v % hmotnosti sušiny nejvýše

příměsi v % hmotnosti nejvýše

doplňující hodnoty

organické vlastni

organické cizí

anorganické

Anýz

 

12,0

10,0

2,0

2,5

3,0

2,0

2,0

 

Badyán

celý

10

4,0

8,0

 

20,0

0,5

0,5

 

 

mletý

12

5,0

3,0

1,0

 

 

 

 

Bazalka

 

12,0

16,0

0,3

2,0

18,0*)

2,0

2,0

 

Bobkový list

celý

8,0

7,0

1,0

2,0

6,0

1,0

0,5

 

 

mletý

8,0

7,0

1,0

2,0

 

 

 

 

Estragon

 

14,0

12,0

0,6

1,5

16,0*)

4,0

2,0

 

Fenykl

celý

12,0

10,0

1,0

2,0

3,0

2,0

2,0

 

 

mletý

12,0

10,0

1,0

2,0

 

 

 

 

Hřebíček

celý

12,0

 

15,0

 

5,0

0,3

0,3

 

 

mletý

10,0

7,0

14,0

0,5

 

 

 

 

Chilli

celé

11,0

10,0

 

1,6

10,0

0,5

0,5

 

 

mleté

11,0

10,0

 

1,6

 

 

 

 

Jalovec

celý

16

4,0

0,7

1,0

5,0

0,5

0,5

 

 

mletý

13

4,0

0,5

1,0

 

 

 

 

Kardamom

semena

13

9,5

3,5

 

1,0

0,5

0,5

 

 

tobolky

13

9,5

3,5

 

5,0

3,0

2,0

 

Kmín (tmavý)

celý

13,0

8,0

2,5

1,5

1,0

2,0

2,0

 

 

drcený

13,0

8,0

1,0

 

 

 

 

 

 

mletý

13,0

8,0

1,0

1,5

 

 

 

 

Kmín jednoletý (světlý)

celý

12,0

9,0

1,5

2,0

1,0

2,0

2,0

 

 

drcený

12,0

9,0

1,5

 

 

 

 

 

 

mletý

12,0

9,0

1,5

 

 

 

 

 

Kmín římský

 

12,0

12,0

1,5

3,0

5,0

2,0

2,0

 

Kopr

 

10,0

 

2,5

 

3,0

2,0

0,5

 

Koriandr

celý

9,0

7,0

0,4

1,5

3,0

2,0

2,0

 

 

mletý

9,0

7,0

0,4

1,5

 

 

 

 

Kurkuma

celá

12,0

 

 

 

2,0

0,2

0,2

barvivost v % hmot. nejméně 2,0

 

mletá

10,0

9,0

 

1,5

 

 

 

Majoránka

 

12,0

16,0

0,7

4,5

3,0

1,0

2,0

 

Muškátový květ

celý

10

4,0

 

0,5

16,0

0,3

0,5

tuky nejvýše 35%

 

mletý

12

4,0

 

 

 

 

 

Muškátový ořech

celý

10

3,0

6,5

0,5

10,0

0,5

0,5

oxid vápenatý v % hm. nejvýše 0,35

 

mletý

10

3,0

5,0

 

 

 

 

Nové koření

celé

12,0

4,5

1,5

0,4

4,0

0,5

0,5

 

 

mleté

12,0

4,5

1,0

0,4

 

 

 

 

Oregáno

 

12,0

10,0

0,5

2,0

16,0*)

3,0

2,0

 

Paprika

lahůdk.

11,0

6,5

x) 10,0

0,5

 

 

 

x) obsah capsaicinu v mg/100g v sušině

 

sladká

11,0

7,0

10,0

0,7

 

 

 

 

pálivá

11,0

8,0

30,0

1,0

 

 

 

 

guláš.

11,0

9,0

30,0

1,3

 

 

 

Pepř bílý

celý

15,0

3,5

1,0

 

4,0

0,5

0,5

piperin v % hm. nejméně 4,0

 

mletý

15,0

3,5

0,6

0,3

 

 

 

Pepř černý

celý

14,0

6,0

2,0

 

4,0

0,5

0,5

piperin v % hm. nejméně 4,0

 

mletý

14,0

6,0

0,8

1,2

 

 

 

Pepř červený

celý

15,0

 

1,0

 

4,0

0,5

0,5

 

 

mletý

 

 

 

 

 

 

 

 

Pepř zelený

celý

12,0

5,0

 

0,3

4,0

0,5

0,5

 

 

mletý

 

 

 

 

 

 

 

 

Pískavice, řecké seno

 

11,0

5,0

 

1,5

5,0

5,0

2,0

 

Rozmarýn

 

11,0

8,0

0,8

1,0

6,0

1,0

1,0

 

Saturejka

 

13,0

11,0

0,4

1,0

4,0

1,0

2,0

 

Skořice

celá

14,0

7,0

1,0

2,0

2,0

1,0

0,5

 

 

mletá

12,0

7,0

0,5

2,0

 

 

 

 

Šafrán

ve vlákn.

12,0

8,0

 

1,5

 

 

 

 

 

mletý

10,0

8,0

 

1,5

 

 

 

 

Šalvěj

 

12,0

11,0

1,5

2,0

8,0*)

0,5

0,5

 

Tymián

 

12,0

14,0

1,0

3,5

5,0

1,0

1,0

 

Vanilka

 

35,0

7,0

 

 

 

 

 

ethylvanilin 2%

Zázvor nebělený

celý

12,0

8,0

1,5

1,1

2,0

0,5

0,5

 

bělený

 

12,0

11,0

1,5

2,5

2,0

0,5

0,5

 

 

mletý

12,0

8,0

1,5

2,5

 

 

 

 

*) včetně barevných změn listů

Příloha č. 4

Smyslové a chemické požadavky na jakost

 

skupina podskupina

chuť

vůně

obsah NaCl v sušině % nejméně

minerální příměsi* v sušině % nejvýše

obsah potravního doplňku /kg soli

jedlá sůl

slaná

neutrální, bez cizích pachů

98,0

2,0

-

jedlá sůl s jodem

slaná

neutrální, bez cizích pachů

98,0

2,0

27±7 mg jodu **

jedlá sůl s jodem a fluorem

slaná

neutrální, bez cizích pachů

98,0

2,0

27±7 mg jodu nejvýše 250 mg fluoru ***

jedlá sůl s jodem obohacená

slaná

neutrální, bez cizích pachů

97,0

-

27±7 mg jodu potravní doplněk dle údajů výrobce

 

*

V závislosti na způsobu získávání soli (např. sírany, uhličitany, bromidy vápníku, draslíku,sodíku,hořčíku). U jedlé soli s jodem obohacené nemusí být vždy obohacující látka minerálem.

**

Jedlá sůl s jodem obsahuje jod ve formě jodičnanu draselného nebo jodidu draselného.

***

Jedlá sůl s jodem a fluorem dále obsahuje fluor ve formě fluoridu sodného nebo fluoridu draselného.

Příloha č. 5

Členění druhu na skupiny

 

Druh

Skupina

Dehydratovaný výrobek

polévka

omáčka

bujón

vývar

šťáva

základ pokrmu

směs pro přípravu hotového pokrmu

směs pro přípravu dresinku

směs pro přípravu zálivky

směs pro přípravu dezertu

směs pro přípravu krému

směs pro přípravu polevy

směs pro přípravu zmrzliny

přísada do polévky

Studená omáčka nebo dresink

emulgované

neemulgované

Příloha č. 6

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost

Smyslové požadavky

1.

Dehydratované výrobky se hodnotí vždy po přípravě dle návodu. Vzhled, barva, konzistence, chuť' a vůně musí být charakteristické pro druh výrobku označený na jeho obalu. Chuť a vůně výrobku musí být vlastní, bez cizích příměsí, nebo jinak změněné chuti a vůně.

2.

Ochucovadla a studené omáčky mají vzhled, barvu, konzistenci, chuť a vůni po použitých surovinách charakteristických pro název výrobku označený na obalu. Chuť a vůně výrobku musí být vlastní, bez cizích příměsí, nebo jinak změněné chuti a vůně.

 

Fyzikální a chemické požadavky

1.

Dehydratované výrobky obsahují nejvýše 15 % vody.

2.

Studená omáčka nebo dresink s pH nejvýše 4,5.

Příloha č. 7

Tabulka 1

Přípustné záporné hmotnostní odchylky

 

Deklarovaná hmotnost v g

Přípustná záporná hmotnostní odchylka od hmotnosti deklarované na obalu v %

do 50

10

51 - 120

5

121 - 250

4

251 - 1000

3

1001 - 2500

2

nad 2500

1

 

Tabulka 2

Přípustné záporné objemové odchylky

Deklarovaný objem v mlpřípustná záporná odchylka od deklarovaného objemu v %

 

do 170

4

171 - 1000

2

nad 1000

1

Příloha č. 8

Členění na skupiny a podskupiny

Druh

Skupina

Podskupina

Hořčice

plnotučná

 

 

kremžská

 

 

speciální

podle typu nebo podle ochucující složky

Příloha č. 9

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost

Tabulka 1

Smyslové požadavky

 

hořčice

vzhled

barva

vůně a chuť

plnotučná

kašovitá hmota bez hrubých částic

jasně žlutohnědá u přibarvené, šedožlutá u nepřibarvené

řízná, palčivá

kremžská

kašovitá hmota se zřetelnými hrubými částicemi drceného semene hořčice černé

žlutohnědá u přibarvené, šedohnědá u nepřibarvené

řízná, palčivá, nasládlá

speciální

kašovitá hmota bez hrubých částic nebo s částicemi přidané zeleniny nebo ovoce

žlutohnědá u přibarvené, šedohnědá u nepřibarvené ovlivněná barvou přidané zeleniny nebo ovoce

řízná, palčivá, ovlivněná přidáním zeleniny nebo ovoce

 

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky

 

 

Hořčice

 

plnotučná a speciální

kremžská

Sušina v % nejméně

20

32

Cukr jako sacharoza v % nejméně

5,0 plnotučná nestanovuje se u speciální

16

Kyselost jako kyselina octová v % nejvýše

2,5

1,9

Tuk v % nejméně

3,6

-

Písek v % nejvýše

0,1

0,1

 

Tabulka 3

Přípustné záporné hmotnostní odchylky od spotřebitelského balení

 

hmotnost balení v g

hmotnostní odchylka v %

do 200

5

201 až 500

4

501 až 1000

3

nad 1000

2

Přechodná ustanovení novel:

účinné od
Čl. II vyhlášky č. 419/2000 Sb.1.1.2001


Poznámky pod čarou:

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“.

ČSN ISO 939 Koření - stanovení obsahu vlhkosti - metoda destilační.

ČSN ISO 6571 Koření, kořenící látky a byliny - stanovení obsahu těkavých olejů.

ČSN ISO 928 Koření - stanovení celkového popela.

ČSN ISO 930 Koření - stanovení popela nerozpustného v kyselině.

ČVSN ISO 5566 Kurkuma - stanovení barevné mohutnosti - spektrofotometrická metoda.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“.

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem „e“.

2

ČSN ISO 939 Koření - stanovení obsahu vlhkosti - metoda destilační.

ČSN ISO 6571 Koření, kořenící látky a byliny - stanovení obsahu těkavých olejů.

ČSN ISO 928 Koření - stanovení celkového popela.

ČSN ISO 930 Koření - stanovení popela nerozpustného v kyselině.

ČVSN ISO 5566 Kurkuma - stanovení barevné mohutnosti - spektrofotometrická metoda.