Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

356/1997 Sb. znění účinné od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2006

356

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 10. prosince 1997,

kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového

zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci,

ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.

 

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 2 a § 14 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku:

Čl. I

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 1 se nahrazuje částka „13,60 Kč“ částkou „14,80 Kč“, částka „2500 Kč“ částkou „2650 Kč“, částka „16,80 Kč“ částkou „18,40 Kč“, částka „3100 Kč“ částkou „3300 Kč“, částka „23,30 Kč“ částkou „25,70 Kč“ a částka „4300 Kč“ částkou „4600 Kč“.

 

2.

V § 4 větě první se částka „3,20 Kč“ nahrazuje částkou „3,50 Kč“.

 

3.

V § 5 se částka „3,20 Kč“ nahrazuje částkou „3,50 Kč“.

 

4.

Příloha č. 1 zní:

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 333/1993 Sb.

 

Charakteristiky tarifních stupňů

 

1. tarifní stupeň

Jednoduché manuální dlouhodobě opakované úkony podle přesně daných postupů s případnou vysokou fyzickou námahou, bez nároků na zvýšenou psychickou námahu a bez nároků na odbornou kvalifikaci.

 

2. tarifní stupeň

Odborné samostatné řemeslné, provozní, výrobní, správní, technické a jiné odborné práce podle daných postupů nebo přesně daných výstupů s významem a dopady pro chod organizace (podniku, společnosti apod․), se zvýšenými nároky na myšlení a se zvýšenou smyslovou zátěží, pro jejichž výkon se předpokládají znalosti na úrovni učebních a studijních oborů středních škol.

 

3. tarifní stupeň

Souhrn odborných specializovaných nebo tvůrčích prací duševního charakteru podle rámcových, obecných zadání s významem a dopady i mimo rámec organizace (podniku, společnosti apod.), pro jejichž výkon se předpokládá vysokoškolské vzdělání, případně vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání s další kvalifikací.“.

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1998.

Předseda vlády:

prof. Ing. Klaus CSc. v. r.

 

Ministr práce a sociálních věcí:

PhDr. Volák v. r.