Čekejte, prosím...
A A A
5/1997/4 Sb. znění účinné od 26. 2. 1997 do 31. 12. 2003

5

 

Česká národní banka

vydala podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb․, o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., opatření č. 1 ze dne 30. prosince 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

Opatření nabylo účinnosti dnem 2. ledna 1997.

 

Tímto opatřením se zrušuje opatření České národní banky č. 2 ze dne 26. června 1996, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance.

 

Opatření České národní banky č. 1/1996 je uveřejněno ve Věstníku České národní banky v částce 1, ročník 1997, vydané dne 2. ledna 1997. Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.