Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

176/1999 Sb. znění účinné od 6. 8. 1999 do 31. 12. 2001

176

 

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 20. července 1999,

kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

 

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona č. 14/1998 Sb.:

§ 1

Hraničními vodními toky tvořícími státní hranice jsou úseky vodních toků uvedené v příloze této vyhlášky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.

Příloha k vyhlášce č. 176/1999 Sb.

Seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice České republiky

 

1. Státní hranice ČR - SRN - saský hraniční úsek

 

Poř. č.

Název vodního toku

Hran. úsek

Tok probíhá mezi hraničními znaky

Délka v km

Identifikátor vodního toku dle HEIS*)

1.

Lužická Nisa

I

I/1-3

1,4

207220000100

2.

Bílý potok

I

5-6/15

2,0

207580003000

3.

Zlatý potok

II

23/5-23/12

0,2

207640000200

4.

Zlatý potok

II

24/4-25

1,1

207640000200

5.

bezejmenný tok

II

28/38-28/40

0,04

207620000800

6.

Mandava

II

28/40-28/42

0,04

207600000100

7.

Hraniční potok

II, III

28/45-3

1,24

207620000600

8.

Spréva

III

10-12

1,9

146880000100

9.

Jiříkovský potok

III

18/19-18/22

0,1

146910000100

10.

Spréva

IV

3/19-3/32

0,9

146880000100

11.

Rožanský potok

IV

12/15-12/18

0,1

146990000100

12.

Dřevíč

IV

16-16/5

0,2

147030001400

13.

Severní potok

V

2-2/37

0,8

146810000600

14.

Luční potok

V

5/2-5/18

0,3

146800000100

15.

Vilémovský (Poustevenský) potok

V, VI

18/24-3

2,7

146730000100

16.

Hraniční potok

VI

4/24-5/9

0,4

146790001400

17.

Tomášovský potok

VI

10/3-11

0,7

146720001100

18.

Hraniční potok

VI

16/6-16/15

0,2

146720000200

19.

Strouha

VI

18/2-18/25

0,7

146610000100

20.

Bílý potok

VI

20-23

2,9

146590000100

21.

Křinice

VI, VII

23-3

8,9

146540000100

22.

Labe

VII

14-25

3,6

100010000100

23.

Klopotský potok

VIII

1/3-4

3,2

146200000100

24.

Studniční potok

VIII

11/4-11/23

0,5

147210000100

25.

Sporný potok

VIII

12/9-13

0,3

147180000100

26.

Rychnovský potok

VIII

13-14/24

1,4

147190000100

27.

Olšový potok

VIII

24-26

2,1

147300000100

28.

Petrovický potok

VIII

26-26/8

0,4

147320000100

29.

Hraniční potok

VIII

26/8-26/18

0,5

147320000800

30.

Hraniční potok

IX

2/1-2/9

0,2

147320000800

31.

Slatina

IX

6-6/15

0,4

147330000100

32.

Hraniční potok

IX

6/15-6/55

0,9

147330100800

33.

Rybný potok

IX

9-10

1,4

147260000100

34.

Hraniční potok

IX

10-13

3,3

147270000100

35.

bezejmenný tok

IX

14-14/6

0,2

147260001900

36.

Černý potok

IX

15-17

2,4

147360000100

37.

Mohelnice

X

3-8/11

5,1

147350000100

38.

bezejmenný tok

X

11/26-12

0,5

147380000200

39.

Rašelinový potok

X

17-18

2,0

147390100100

40.

Divoká Bystřice

X

18-19

1,0

147390000100

41.

Hraniční potok

X

19-20/25

1,8

147390004000

42.

Jelení potok

XI

2/4-6/8

4,5

147400002000

43.

Jelení potok

XI

6/11-7

1,0

147400002000

44.

Moldavský potok

XI

7-8

0,8

147400000100

45.

Hraniční potok

XI

8-8/6

0,2

147420000200

46.

Bystrý potok

XI

11/5-12/22

1,8

147690000100

47.

Bystrý potok

XI

12/26-15/28

3,3

147690000100

48.

Flájský potok

XII

XII/1-2

1,5

147620000100

49.

Pstružný potok

XII

2-4

3,4

147710000100

50.

Hraniční potok

XII

4-4/10

0,5

147710000510

51.

Ztracený potok

XII

7/15-8

0,3

147730000140

52.

Stříbrný potok

XII

8/14-8/19

0,2

147730000120

53.

Svídnice

XII, XIII

10-7

18,7

147730000100

54.

Flájský potok

XIII

7-8

2

147620000100

55.

Načetínský potok

XIII, XIV

8/2-4

15,3

147810000100

56.

bezejmenný tok

XIV

6/11-7

0,4

147910000600

57.

Lesní potok

XIV

7-8

0,9

147910000100

58.

Černá

XIV, XV

8-1/1

15,7

147870000100

59.

Kamenička

XV

2-3

2,8

147560001800

60.

Přísečnice

XV

3-4

1,6

147500000100

61.

Polava

XV, XVI

13-13

18,42

147430000100

62.

Zlatý potok

XVII

10-10/1

0,01

148070000100

63.

Polavský potok

XVII

10-10/10

0,7

148060000100

64.

Komáří potok

XVII

10/10-15

3,1

148080000200

65.

Komáří potok

XVII

15/5-15/9

0,4

148080000200

66.

Blatenský potok

XVIII

2/1-3

0,7

148000000100

67.

Hraniční potok

XVIII

3-3/3

0,3

148010000100

68.

Smolný potok

XVIII

3/3-3/40

3,0

148010000200

69.

Hraničná

XIX

11/11-12/19

2,1

140600000800

70.

Svatava

XIX

13-13/15

1,5

140590000100

71.

Kuželka

XX

6/5-6/9

0,2

148270000200

72.

Pstruhový potok

XXI

4-6/9

4,1

140040000100

73.

Hraniční potok

XXI

6/11-7

0,2

140040000200

74.

Rákosina

XXI

8/5-8/15

0,9

140080000400

75.

Rákosina

XXI

8/18-8/24

0,6

140080000400

76.

Rokytník

XXI

10/9-10/11

0,11

140080000100

77.

Rašeliník

XXI

12/5-12/11

0,6

140030000200

78.

Černý potok

XXI

16/1-16/11

0,6

140020000200

79.

Černý potok

XXI

16/14-17

0,1

140020000200

80.

Velkorybnický potok

XXI

21/5-22

1,7

139890000100

81.

Sázek

XXI, XXII

22-2

3,2

139880000100

82.

Sázek

XXII

3/12-3/20

0,5

139880000100

83.

Hazlovský potok

XXII

4/19-4/22

0,1

139830000100

84.

Plesná

XXII

8-8/5

0,3

140000000100

85.

Plesná

XXII

8/7-8/15

0,5

140000000100

86.

Plesná

XXII

8/16-9

1,4

140000000100

87.

Starý potok

XXII

9-9/7

0,5

140010000800

88.

Starý potok

XXII

9/19-9/21

0,05

140010000800

89.

Hraniční potok

XXII

13/37-15/5

0,8

148220000400

90.

Zelený potok

XXIII

7/4-7/13

0,8

148280000600

91.

Zelený potok

XXIII

7/16-7/18

0,2

148280000600

92.

Hranický potok

XXIII

8/10-8/15

0,3

148280000100

93.

Lužní potok

XXIII

10/12-10/13

0,01

148290000900

94.

Bystřina

XXIII

12/2-12/7

0,6

148170000100

95.

Bystřina

XXIII

12/8-13/9

4,0

148170000100

96.

Bystřina

XXIII

13/10-15

1,2

148170000100

97.

Brodivý potok

XXIII

15/3-15/7

0,4

148170000800

98.

Lesní potok

XXIII

17/2-17/4

0,3

148190000200

 

 

2. Státní hranice ČR - SRN - bavorský hraniční úsek

 

Poř. č.

Název vodního toku

Hran. úsek

Tok probíhá mezi hraničními znaky

Délka v km

Identifikátor vodního toku dle HEIS*)

1.

Rokytnice

I

1/1-1/4

0,49

148130000100

2.

Rokytnice

I

2-2/3

0,91

148130000100

3.

Rokytnice

I

2/5-3

1,59

148130000100

4.

Lužní potok

I

3-5

5,19

148140000100

5.

Pekelský potok

I

7/2-8

1,82

148110000100

6.

Újezdský potok

I

9-10

1,62

148120000100

7.

Hraniční potok

I

13/1-13/8

1,04

148090000100

8.

Račí potok

II

2/6-3

1,10

139660000200

9.

Kopřivový potok

II

4-4/3

0,51

139660000500

10.

Račí potok

II

4/3-4/4

0,22

139660000200

11.

Mlýnský potok

II

6-7

1,00

139660001500

12.

Slatinný potok

II

8/6-8/8

0,14

139800000100

13.

Mezný potok

II

15/5-15/8

0,28

139660002800

14.

Mezný potok

II

16/1-17/10

1,96

139660002800

15.

Reslava

II

22-23

2,29

139720000100

16.

Pomezní potok

II

23/1-23/3

0,17

139720000200

17.

Pomezní potok

III

2/5-2/6

0,16

139720000200

18.

Bučinský p. (Bukový p.)

III

4-4/12

2,57

139760000100

19.

Mlýnský potok

III

11-11/5

0,95

140190000100

20.

Mlýnský potok

III

11/6-11/7

0,05

140190000100

21.

Tříselný potok

III

15/1-17

2,69

140210000200

22.

Odrava

III

17-17/6

0,67

140180000100

23.

Malý potok

III

21/3-21/7

0,49

140230000600

24.

Malý potok

III

21/8-22

0,21

140230000600

25.

Mohelský potok

III

22-22/3

0,25

140230000100

26.

Mohelský potok

III

22/13-23

0,32

140230000100

27.

Bílý potok

III

24/1-25

1,40

140230000400

28.

Mikulášský potok

IV

14-15

0,51

140180000200

29.

Mže

IV

32-33

1,36

129120000100

30.

Sklářský potok

V

5/8-6

0,62

129200000100

31.

Havraní potok

V

15-17

2,01

400380000100

32.

Celní potok

V

19/12-19/16

0,13

400310000100

33.

Potůček

V

19/16-21/9

0,69

400350000200

34.

Hraniční potok

V, VI

28-2/3

6,69

400290000100

35.

Hraniční potok

VI

2/8-6

5,38

400290000100

36.

Nivní potok

VI

11-12

0,59

400190000100

37.

Železný potok

VI

20/8-20/10

0,08

400220000100

38.

Černice

VII

8-14

7,33

400530000100

39.

Šedý potok

VII

14-15

1,91

400540000100

40.

Kamenný potok

VII

17/3-18

2,21

400510000100

41.

Teplá Bystřice

VIII

17/10-18

0,68

400900000100

42.

Medvědí potok

VIII

22-23

2,79

400880000100

43.

Kouba

IX

3-4

2,78

400680000100

44.

Černý potok

IX

4-4/5

0,81

400720000200

45.

Flekovský potok

IX

12/11-12/12

0,13

132270000100

46.

Chodská Úhlava

IX

15-15/14

1,66

132260000100

47.

Chodská Úhlava

IX

15/15-15/16

0,15

132260000100

48.

Chodská Úhlava

IX

16-17

1,70

132260000100

49.

Lomnička

IX

17-17/12

1,44

132260000200

50.

Prášilský potok

X

11-12

3,58

119900000100

51.

Čertova voda

XI

8/5-13

4,72

400930100100

52.

Červený potok

XI

13-14

3,06

400930200100

53.

Hraniční potok

XI, XII

22-3

5,70

113600000100

54.

Řasnice

XII

3-4

0,55

113590000100

55.

Mechový potok

XII

4-6

5,25

113620000100

56.

Hraniční potok

XII

7-8

3,07

113790000200

57.

Studená Vltava

XII

8-9

1,94

113790000100

58.

Údolský potok

XII

9-9/2

0,21

113790000400

59.

Údolský potok

XII

9/5-9/6

0,10

113790000400

60.

Údolský potok

XII

9/6/0/6-9/21

2,09

113790000400

61.

Světlá

XII

11/11-12/1

0,05

113800000100

62.

Malá Světlá

XII

12/1-13

0,63

113800001710

 

 

Státní hranice ČR - Polsko

 

Poř. č.

Název vodního toku

Hran. úsek

Tok probíhá mezi hraničními znaky

Délka v km

Identifikátor vodního toku dle HEIS*)

1.

Oleška

I

I/12-I/15

1,91

204720002100

2.

Olše

I

I/15-I/16

0,37

204720000100

3.

Bystrý potok

I

21/1-I/22

0,47

204730000100

4.

Líštnice

I

I/58-I/59

0,50

205010000100

5.

Olše

I

I/81-I/108

14,48

204720000100

6.

Petrůvka

I

I/153-I/161

7,86

205360000100

7.

Olše

I

I/161-I/167

4,18

204720000100

8.

Olše

I

I/173-II/1

5,80

204720000100

9.

Odra

II

II/1-4/1

4,22

200010000100

10.

Odra

II

II/5-II/9

3,35

200010000100

11.

bezejmenný tok

II

9/3-II/11

1,73

204620000400

12.

bezejmenný tok

II

21/12-22/5

0,22

205560003200

13.

Doubravka

II

II/22-22/5

0,42

205560000100

14.

bezejmenný tok

II

22/7-II/23

0,70

205560003200

15.

Doubravka

II

II/23-II/24

0,72

205560000100

16.

bezejmenný tok

II

26/3-26/6

0,51

205550000100

17.

Strahovický potok

II

II/35-II/36

1,17

205510000100

18.

Oldřišovský potok (Bílá voda)

II

II/36-36/4

0,53

205460000100

19.

bezejmenný tok

II

37/4-37/9

0,42

205500001000

20.

Rudník

II

II/42-42/3

0,28

205430000100

21.

Pština

II

II/43-II/44

0,86

205410000100

22.

Pština

II

51/15-II/52

0,90

205410000100

23.

bezejmenný tok

II

52/2-52/3

0,24

205420000200

24.

Rudník

II

52/10-52/18

0,91

205430000100

25.

bezejmenný tok

II

56/1-56/2

0,04

205490000210

26.

Radynka

II

II/70-II/71

0,58

202370000310

27.

Opava

II

II/71-II/76

5,12

201640000100

28.

Opava

II

80/7-90/1

15,83

201640000100

29.

Opavice

II

II/95-96/8

2,73

201910000100

30.

Opavice

II

97/3-II/102

6,95

201910000100

31.

Trója (Hrozová)

II

103/17-111/10

13,31

205710000100

32.

bezejmenný tok

II

II/112-112/10

0,90

205710002800

33.

Pomezní potok

II

119/4-119/9

0,71

205740000400

34.

bezejmenný tok

II

123/13-123/41

2,10

205840000200

35.

Pavlovický potok

II

124/1-124/23

3,10

205850000100

36.

bezejmenný tok

II

124/23-124/25

0,12

205850000920

37.

Sádecký potok

II

128/4-128/5

0,08

205820000100

38.

Sádecký potok

II

129/13-130/12

1,41

205820000100

39.

bezejmenný tok

II

130/12-130/16

0,14

205820000510

40.

bezejmenný tok

II

133/25-134/15

2,33

205800004100

41.

Hraniční potok

II

134/18-136/9

3,32

205800003200

42.

bezejmenný tok

II

136/9-136/14

0,30

205800003900

43.

bezejmenný tok

II

II/143-143/3

0,10

205800002000

44.

Olešnice

II

155/3-II/158

3,39

207020000100

45.

Bělá

II

160/2-160/3

0,14

206730000100

46.

Kolnovický potok

II

164/6-164/7

0,11

207060000100

47.

bezejmenný tok

II

176/2-176/5

0,10

206690000100

48.

bezejmenný tok

II

176/19-176/24

0,50

206680000200

49.

Vojtovický potok

II

185/12-185/17

0,37

206390000100

50.

Červený potok

III

III/96-III/100

5,18

102380000200

51.

Divoká Orlice

III

III/100-III/119

28,82

102300000100

52.

Černý potok

III

III/119-120/14

3,06

102300000200

53.

Kotelský potok

III

131/15-III/132

0,25

101790000110

54.

Olešenka

III

III/135-III/136

1,25

101830000100

55.

bezejmenný tok

III

III/141-141/21

0,84

101790000200

56.

Sejřava

III

144/10-144/11

0,06

101790000300

57.

Střela

III

152/5-III/153

0,30

101790000100

58.

Brlenka

III

154/5-154/6

0,08

101750000100

59.

bezejmenný tok

III

155/3-155/9

0,17

101760000400

60.

Čermná

III

155/9-155/10

0,05

101760000100

61.

Brlenka

III

III/159-159/10

0,52

101750000100

62.

bezejmenný tok

III

III/168-III/169

0,50

101750000800

63.

Trnkava

III

173/23-173/30

0,26

101620000100

64.

bezejmenný tok

III

175/2-175/12

0,38

101620000110

65.

Božanovský potok

III

III/188-188/20

2,25

206060000100

66.

Starostínský potok

III

III/223-223/7

0,52

205870000200

67.

Lipový potok

III

III/227-228/14

1,88

205860000110

68.

Zdoňovský potok

III

III/236-236/5

0,35

101450400100

69.

Kamenný potok

III

236/5-III/237

1,03

101450400200

70.

Petříkovický potok

III

III/251-251/13

0,67

101180000100

71.

bezejmenný tok

III

III/265-265/8

0,52

207160000200

72.

Černý potok

IV

4/1- 6/7

2,80

207140000100

73.

bezejmenný tok

IV

6/7-6/15

0,57

207120001400

74.

bezejmenný tok

IV

6/15-8/4

1,59

207130000200

75.

Jizera

IV

53/14-IV/62

15,79

110740000100

76.

Lužický potok

IV

IV/66-67/12

1,77

207170000100

77.

Jindřichovický potok

IV

77/6-79/13

2,74

207200000100

78.

bezejmenný tok

IV

IV/81-82/11

2,02

207200005900

79.

Červená voda

IV

91/8-91/11

0,1

208120000100

80.

Kočičí potok

IV

93/14-98/7

7,84

208090000100

81.

Kočičí potok

IV

98/11-IV/99

0,81

208090000100

82.

Kočičí potok

IV

99/14-99/25

0,23

208090000100

83.

Kočičí potok

IV

99/28-IV/101

1,36

208090000100

84.

Kočičí potok

IV

101/5-101/11

0,32

208090000100

85.

bezejmenný tok

IV

102/22-102/25

0,14

208100000200

86.

bezejmenný tok

IV

IV/105-105/3

0,17

208070004500

87.

Smědá

IV

105/8-106/3

2,43

207790000100

88.

bezejmenný tok

IV

106/3-106/11

0,33

208080001000

89.

Boreček

IV

IV/107-107/12

0,70

208080000100

90.

Javornický potok

IV

107/12-108/18

1,02

208080000800

91.

Saňský potok

IV

IV/115-IV/116

2,07

208070001000

92.

Višňovský potok

IV

IV/118-IV/119

0,90

208000000100

93.

Oleška

IV

129/1-129/4

0,11

207720000100

94.

Oldřichovský potok

IV

IV/143-ČR, PR, SRN

3,48

207590000100

 

 

Státní hranice ČR - Rakousko

 

Poř. č.

Název vodního toku

Hran. úsek

Tok probíhá mezi hraničními znaky

Délka v km

Identifikátor vodního toku dle HEIS*)

1.

Pestřice

I

29/01-39/2a

4,79

114290000100

2.

Pestřice

I

39/3a-41

0,61

114290000100

3.

Černá stoka

I

62-65/04

1,89

114330000400

4.

Černá stoka

I

65/05-65/4a

0,06

114330000400

5.

Ježová

I

66/1-67/1a

1,58

114330000100

6.

Ježová

I

67/2c-73/1

4,09

114330000100

7.

Hraniční potok

II

0/1-1

0,62

400940000100

8.

bezejmenný tok

II

8/4-9/02

0,49

400970000600

9.

bezejmenný tok

II

9/1-10

0,39

400970000600

10.

bezejmenný tok

II

13-13/3

0,26

400980000200

11.

bezejmenný tok

II

13/4-13/6

0,21

400980000200

12.

bezejmenný tok

II

14/07-14/010

0,19

400990000200

13.

Urešův potok

II

16-16/2

0,23

401000000100

14.

Rožnovský potok

II

22/1-23/3

0,81

401040000100

15.

bezejmenný tok

II

26-26/2

0,31

401010000100

16.

bezejmenný tok

II

26/05-27

0,10

401010000100

17.

Dílčí potok

II

31-31/01

0,30

401050000600

18.

Dílčí potok

II

31/4-34/1

1,75

401050000600

19.

Mlýnský potok

II

34/1-38

4,17

401050000100

20.

bezejmenný tok

II

38/04-38/05

0,10

401090000200

21.

Divoká

II

40-42/03

2,86

401100000100

22.

Divoká

II

43/2-45/01

1,49

401100000100

23.

Divoká

II

45/02-45/03

0,14

401100000100

24.

Mezní potok

II

48-52

2,97

114550000200

25.

Menší Vltavice

II

52-52/2

0,08

114550000100

26.

Hraniční potok

II

52/3-54/1

1,44

114550000400

27.

Bystrá (Strážnice)

II

55/4-55/08

0,25

114670000100

28.

Bystrá (Strážnice)

II

55/017-57

0,89

114670000100

29.

Boršíkovský potok

II

60/3-61

0,36

114670000800

30.

bezejmenný tok

II

63/01-63/2

0,12

114650000200

31.

bezejmenný tok

II

63/05-64

0,39

114650000200

32.

Hraniční potok

II

64-69

2,49

114650000100

33.

Trávnice

II

69-69/1

0,15

114640000100

34.

Trávnice

II

69/04-69/07

0,14

114640000100

35.

Trávnice

II

69/3-69/010

0,15

114640000100

36.

Trávnice

II

69/012-70/01

0,41

114640000100

37.

Trávnice

II

70/05-72

1,01

114640000100

38.

bezejmenný tok

II

74-74/4

0,61

114680000200

39.

bezejmenný tok

II

76/02-76/4

0,28

114600000110

40.

Větší Vltavice

III

III-3/06

0,09

114600000100

41.

Větší Vltavice

III

3/010-3/4

2,23

114600000100

42.

Hajský potok

III

3/5-9/3

3,33

114620000100

43.

Hajský potok

III

9/4-9/010

0,08

114620000100

44.

Hajský potok

III

9/014-10/3

0,36

114620000100

45.

Hajský potok

III

10/06-11/04

0,40

114620000100

46.

Hajský potok

III

11/06-11/09

0,09

114620000100

47.

bezejmenný tok

III

13/01-13/05

0,44

114620000110

48.

bezejmenný tok

III

15/02-17

1,35

114620000110

49.

Kamenice

III

23-24

0,38

115550000100

50.

bezejmenný tok

III

30-30/03

0,44

115550000310

51.

Malše

III

32/3-47/3

24,43

115500000100

52.

Různice

III

47/3-51

3,38

115500000200

53.

bezejmenný tok

III

57/7-58

0,10

115780000200

54.

Popelnice

IV

13/2-16

2,37

116920000800

55.

bezejmenný tok

IV

22-24

0,90

115730000110

56.

Stropnice

IV

31-32

0,83

115890000100

57.

bezejmenný tok

V

11-12

0,27

116000000800

58.

bezejmenný tok

V

14-15/3

0,83

116000000800

59.

Rybný potok

V

24/02-24/6

0,58

117000000100

60.

Lužnice

V

31-34

1,01

116930000100

61.

Lužnice

V

36/3-38

1,08

116920000100

62.

Rybný potok

V

45/10-48/1

1,78

117000000100

63.

Lužnice

V

48/1-50

0,35

116920000100

64.

Halámecký potok

V

57/01-58

0,19

117040000100

65.

Lunkovický potok

V

74/3-75

0,09

117110000100

66.

bezejmenný tok

VI

5/02-4

2,16

117100007800

67.

Vodoteč

VI

6/01-9/5

2,34

117260000100

68.

Koštěnický (Novomlýnský) potok

VI

27-29

1,96

117170000100

69.

Červený potok

VI

29-35

4,63

117240000100

70.

bezejmenný tok

VI

36/01-36/04

0,37

117100007600

71.

bezejmenný tok

VI

37-37/011

0,47

117100007600

72.

bezejmenný tok

VI

42-42/3

0,27

117100007200

73.

bezejmenný tok

VI

45/08-46/1

0,27

117100006000

74.

Skřemelice

VI

50-51/1

0,94

116940000100

75.

Skřemelice

VI

51/03-51/04

0,30

116940000100

76.

Skřemelice

VI

51/09-52/2

0,30

116940000100

77.

bezejmenný tok

VI

56-57

1,02

116950000200

78.

bezejmenný tok

VI

60-61

0,71

116960002000

79.

Romavský potok

VI

61-61/03

0,07

116960000100

80.

bezejmenný tok

VI

61/03-61/1

0,12

116960000100

81.

Romavský potok

VI

61/05-62

1,65

116960000100

82.

bezejmenný tok

VI

68/03-69/07

0,64

411150000400

83.

bezejmenný tok

VI

69/9-69/020

0,31

411150000400

84.

bezejmenný tok

VI

72/01-72/05

0,99

411150000500

85.

Pstruhovec

VI

73/1-74/1

0,56

411130000100

86.

bezejmenný tok

VI

74/03-75

0,40

411150003600

87.

bezejmenný tok

VII

5/01-5/07

0,83

411150200200

88.

Moravská Dyje

VII

28/3-29

0,26

410500000100

89.

Vratěnínský potok

VII

41/01-43/5

2,85

411550000100

90.

Dyje

VII

49/1-52

0,34

411200000100

91.

bezejmenný tok

VII

55-55/05

0,24

411210000600

92.

bezejmenný tok

VII

55/1-56/03

1,05

411210000600

93.

bezejmenný tok

VII

59/2-59/04

0,23

411220000110

94.

bezejmenný tok

VIII

6/01-6/02

0,11

411750000001

95.

Dyje

VIII

13-26

23,40

411200000100

96.

Haťský potok

VII

45/01-45/2

0,13

412000000100

97.

bezejmenný tok

IX

23/4-25/1

0,90

412050000200

98.

Stará Dyje (Mlýnská strouha)

IX

25/7-28/6

4,13

411980000100

99.

Stará Dyje (Mlýnská strouha)

IX

28/7-29/2

0,85

411980000100

100.

Stará Dyje (Mlýnská strouha)

IX

29/3-29/4

0,26

411980000100

101.

Stará Dyje (Mlýnská strouha)

IX

30-31

1,18

411980000100

102.

Stará Dyje (Mlýnská strouha)

IX

31-31/2

0,08

411980000100

103.

bezejmenný tok

IX

33/2-36

1,33

412100000100

104.

Dyje

IX

36/1-38/2

1,22

411200000100

105.

Polní potok

IX

57-66

6,30

412610100100

106.

bezejmenný tok

IX

68/03-68/3

0,05

419900500200

107.

bezejmenný tok

IX

69/02b-69/4

0,54

419900500200

108.

Včelínek

IX

69/4-70

0,43

419900500100

109.

Včelínek

IX

71/03-71/2

0,16

419900500100

110.

Včelínek

IX

72-75

1,60

419900500100

111.

Mlýnský (Rybniční) potok

X

1-03

0,40

419901100100

112.

Dyje

XI

XI-6/2

16,28

411200000100

 

 

Státní hranice ČR - Slovensko

 

Poř. č.

Název vodního toku

Hran. úsek

Tok probíhá mezi hraničními znaky

Délka v km

Identifikátor vodního toku dle HEIS*)

1.

bezejmenný tok

I

I/1-1/16

0,61

420200100200

2.

bezejmenný tok

I

2/4-2/11

0,20

420200100400

3.

bezejmenný tok+ Lemešná

III

8/7-8/20

0,44

404460000600

4.

bezejmenný tok

IV

14-15

1,00

420200600200

5.

Dešňanka

IV

16/10-18

0,61

420200600800

6.

bezejmenný tok

IV

18/23-19/4

0,20

420200601600

7.

Lysky

IV

21/17-21/23

0,05

420200700100

8.

bezejmenný tok

IV, V

21/21-1/4

0,24

420200702000

9.

bezejmenný tok

V

1/12-1/24

0,58

420200702100

10.

bezejmenný tok

V

6/11-7/1

0,68

420200800200

11.

Zápechová

V

6/19-10/11

4,09

420200800100

12.

bezejmenný tok

V

10/9-10/13

0,09

420200801800

13.

Krštěnka

V

18/9-18/16

0,35

420203700600

14.

Vlárka

V

19/14-21/1

1,40

420203700100

15.

Vlárka

V

21/9-22/1

0,34

420203700100

16.

Vlárka

V

24/10-25/2

0,10

420203700100

17.

Žitkovský potok

VI

22/19-25/1

1,59

420240000100

18.

bezejmenný tok

VI

29/4-31/10

1,25

420230000600

19.

bezejmenný tok

VI

38-39

0,27

420270000100

20.

bezejmenný tok

VII

2/11-4/5

1,30

420260006800

21.

bezejmenný tok

VII

4/9-5

0,56

420260006600

22.

bezejmenný tok

VII

6/2-7/8

1,23

420310000400

23.

Klanečnice

VII

8/3-8/9

0,11

420310000100

24.

Hraniční potok

VII

8/7-10/4

2,29

420310000200

25.

Jarkovec

VIII

3/4-4

0,34

409410000100

26.

Sudoměřický potok

VIII

14/6-21/1

7,08

409450000100

27.

Sudoměřický potok

VIII

21/5-24

2,78

409450000100

28.

Skalický potok

VIII

30/24-30/30

0,28

409460400100

29.

Sudoměřický potok

VIII

30/29-31

0,24

409450000100

30.

Radějovka

VIII

30/34-32/14

1,96

409400000100

31.

Morava

IX

IX/1c-IX/6/3

38,49

401110000100

 

*) Hydroekologický informační systém.