Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

223/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2010
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 41/2009 Sb.

1.1.2010

zákonem č. 587/2004 Sb.

1.1.2005

223

 

ZÁKON

ze dne 14. září 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti

a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby

a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o správních poplatcích (čl. 1)

Čl. I

V zákoně č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb. a zákona č. 167/1999 Sb., se v § 9 odst. 2 písm. a) na konci před čárku doplňují tato slova: „a ve věcech branné povinnosti občanů“․

ČÁST DRUHÁ

zrušena (čl. 2)

Čl. II

zrušen

ČÁST TŘETÍ

(čl. 3)

Čl. III

zrušen

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona, kterým se mění a doplňují některé

zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní

sociální podpoře (čl. 4)

Čl. IV

Zákon č. 118/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře, se mění takto:

1.

Čl. I se zrušuje.

 

2.

Čl. XXVI se zrušuje.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST (čl. 5)

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1999.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.