Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

247/1999 Sb. znění účinné od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2008

247

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. října 1999,

kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů

 

Vláda nařizuje podle § 40 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., a podle § 17 odst. 2 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb.:

§ 1

Částky pro stanovení denního vyměřovacího základu uvedené v § 18 odst․ 8 a 9 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 61/1999 Sb., se upravují takto:

a)

částky 360 Kč se zvyšují na 400 Kč,

b)

částky 540 Kč se zvyšují na 590 Kč.

§ 2

Částky pro stanovení průměrné částky připadající na kalendářní den uvedené v § 17 odst. 1 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona č. 61/1999 Sb., se upravují takto:

a)

částky 360 Kč se zvyšují na 400 Kč,

b)

částky 540 Kč se zvyšují na 590 Kč.

§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2000.

Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

 

1. místopředseda vlády a ministr

práce a sociálních věcí:

PhDr. Špidla v. r.