Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

101/1990 Sb. znění účinné od 23. 4. 1990 do 31. 12. 1992

101

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 20. dubna 1990

o změně názvu Československé federativní republiky

 

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Název „Československá federativní republika“ se mění na „Česká a Slovenská Federativní Republika“ v jazyce českém a „Česká a Slovenská Federatívna Republika“ v jazyce slovenském; obě znění jsou rovnocenná.

Čl. II

Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Československá federativní republika“, rozumí se tím název státu podle tohoto zákona․

Čl. III

Zrušuje se ústavní zákon č. 81/1990 Sb., o změně názvu Československé socialistické republiky.

Čl. IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.