Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

210/1990 Sb. znění účinné od 1. 4. 2012
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 375/2011 Sb.

1.4.2012

zákonem č. 329/2011 Sb.

1.1.2012

210

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18.května 1990

o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

V řízení ve věcech sociálního zabezpečení, která nebyla ke dni účinnosti tohoto zákona pravomocně ukončena, pokračují orgány, jejichž příslušnost stanoví tento zákon.

Čl. IV

Předsednictvo České národní rady se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona České národní rady č․ 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, jak vyplývá ze zákonů jej měnících a doplňujících.

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.

Šafařík v. r.

Pithart v. r.