Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

573/1990 Sb. znění účinné od 1. 2. 1991 do 30. 6. 1996

573

 

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 17. prosince 1990,

kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky

č. 270/1900 Sb.,

o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 51 zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, a podle § 46 zákona České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované, stanoví:

Čl. I

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci, se doplňuje takto:

§ 15 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Za převzetí obhajoby a za každý další úkon právní pomoci ve věcech, ve kterých soud prvního stupně rozhoduje v neveřejném zasedání, náleží odměna ve výši 100 Kčs; k sazbám podle odstavce 1 se nepřihlíží․".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 1991.

Ministr:

JUDr. Richter v. r.