Čekejte, prosím...
A A A
81/1990 Sb. znění účinné od 29. 3. 1990 do 22. 4. 1990

81

 

ÚSTAVNĺ ZÁKON

ze dne 29. března 1990

o změně názvu Československé socialistické republiky

 

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Článek I

Název „Československá socialistická republika“ se mění na „Československá federativní republika“.

Článek II

Pokud je v dosavadních ústavních a jiných zákonech uveden název „Československá socialistická republika“, rozumí se tím „Československá federativní republika“.

Článek III

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.