Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

184/1991 Sb. znění účinné od 28. 5. 1991

184

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 25. dubna 1991,

kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, se mění takto :

V

§ 4 odst. 5 se vypouštějí slova "zařízení cirkusů".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r