Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

25/1991 Sb. znění účinné od 1. 2. 1991

25

 

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 10. ledna 1991,

kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb.,

o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky

 

Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb․, o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, se mění takto:

 

V § 8 odst. 5 se slovo „rozpočtovými“ nahrazuje slovem „příspěvkovými“.

Čl. II

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Burešová v. r.

Pithart v. r.