Čekejte, prosím...
A A A
481/1991 Sb. znění účinné od 1. 1. 1992 do 30. 6. 1993

481

 

ÚSTAVNÍ ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. listopadu 1991,

kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky

 

Česká národní rada se usnesla na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Zřizuje se Nejvyšší kontrolní úřad České republiky jako kontrolní orgán, nezávislý na vládě, jejích orgánech a ústředních orgánech státní správy. Podrobnosti stanoví zákon.

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v.r.

Pithart v.r.