Čekejte, prosím...
A A A
187/1992 Sb. znění účinné od 1. 9. 1992 do 10. 1. 2005

187

 

VYHLÁŠKA

ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

ze dne 31. března 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních

školách

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v dohodě s ministerstvem zdravotnictví České republiky stanoví podle § 20 odst. 3 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.:

Čl. I

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:

 

V § 24 odst. 1 se v předposlední větě slova „ § 23 odst. 4“ nahrazují slovy „ § 23 odst. 3“.

Čl. II

Příloha č. 1 vyhlášky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, se mění a doplňuje takto:

 

1.

V oddílu A se za kódy 24-11-4/03, 64-46-4 vkládají nové studijní obory, které znějí:

24-11-4/04 Programování a obsluhu technologických pracovišť H, D 12 12 64-61-4:01 Obchodník H, D 12 12“.

Obchodnice

 

2.

V oddílu A se před kód 37-91-4 vkládá studijní obor, který zní: „37-58-4 Operátor provozu a ekonomiky dopravy H, D 12 10“. Operátorka provozu a ekonomiky dopravy

 

3.

V oddílu A se u kódu 21-52-4, 22-62-4, 24-11-4/02, 24-11-4/03, 26-71-4, 29-60-4, 34-51-4, 34-53-4, 34-71-4, 36-56-4, 36-57-4, 36-58-4, 45-03-4, 45-56-4, 64-42-4 a 64-46-4 připojuje za název studijního oboru poznámka 1) , která zní:

1)

Studijní obor, popř. zaměření oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.“.

 

4.

Za oddíl A se vkládá nový oddíl B, který včetně nadpisu zní:

O D D Í L B

Studijní obor a změření studijního oboru v gymnáziích

Kód Studijní obor Kód odpovídajících

Zaměření studijního oboru na: studijních oborů a jejich studijní zaměření podle dosavadních předpisů

79-02-5 Gymnázium

01 matematiku 79-02-5/01

02 matematiku a fyziku 79-02-5/02

38 programování 79-02-5/38

73 živé jazyky 79-02-5/73

74 klasické jazyky

75 výuku vybraných předmětů v cizím jazyce

76 tělesnou výchovu 79-02-5/76

91 vojenskou techniku 79-02-5/91“.

 

5.

V oddílu C se u kódu 21-45-6 doplňuje studijní obor o zaměření, které zní: „Užitá geologie

Zaměření: Užitá geologie Stavební geologie a ekologie“.

 

6.

V oddílu C se kód 23-86-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:

23-86-6 Technická administrativa Zaměření: Strojírenství Hutnictví“.

 

7.

V oddílu C se do skupiny kódů 26 vkládají nové studijní obory, které zní:

26-62-6 Aplikace osobních počítačů PMS, V 26-65-6 Slaboproudá elektrotechnika V“.

 

8.

V oddílu C se do skupiny kódů 28 vkládají nové studijní obory, které zní:

28-55-6 Ochrana, tvorba a kontrola životního prostředí PMS 28-56-6 Chemie životního prostředí“.

 

9.

V oddílu C se do skupiny kódů 33 vkládá nový studijní obor, který zní:

33-38-6 Dřevařská a nábytkářská výroba DSO, SAUO Zaměření: Dřevěné konstrukce a stavby Nábytkářství a čalounictví

 

10.

V oddílu C se kód 36-49-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:

36-49-6,7 Stavební obnova PMS“.

 

11.

V oddílu C se za kód 37-46-6 vkládá nový studijní obor, který zní:

37-47-6 Zasílatelství“.

 

12.

V oddílu C se u kódu 36-51-6 a 37-42-6 doplňuje ve sloupci 3 vysvětlivka „V“.

 

13.

V oddílu C se u skupinu kódů 42 vkládá nový studijní obor, který zní:

42-41-3 Lesní hospodářství DSO, SAUO“.

 

14.

V oddílu C se kód 42-17-6 včetně názvu studijního oboru mění takto:

42-17-6 Mechanizace a služby“.

 

15.

V oddílu C skupina studijních oborů kódu 53 Zdravotnictví zní:

53-01-6 Všeobecná sestra V 53-01-6 Zdravotní sestra

53-03-6 Porodní asistentka PMS 53-03-6 Ženská sestra

53-06-6 Rehabilitační pracovník PMS 53-06-6 Rehabilitační pracovník

53-07-6 Asistent hygienické služby PMS 53-07-6 Asistent hygienické služby

53-08-6 Zdravotní laborant 53-08-6 Zdravotní laborant

53-09-6 Radiologický laborant PMS 53-09-6 Radiologický laborant

53-10-6 Zubní technik 53-10-6 Zubní technik

53-11-6 Farmaceutický laborant 53-11-6 Farmaceutický laborant

53-12-6 Oční optik PMS 53-12-6 Oční optik

53-14-6 Ortopedický protetik PMS 53-14-6 Ortopedický protetik

53-15-6 Zdravotnický záchranář PMS

53-16-6 Ergoterapeut PMS

53-17-6 Fyzioterapeut PMS

53-18-6 Sestra pro psychiatrii

53-19-6 Sestra pro intenzivní péči PMS

53-20-6 Sestra pro péči o dítě PMS

53-21-3 Ošetřovatel, ošetřovatelka DSO 55-72-2 Zdravotník, zdravotnice, zaměření pro 01 ošetřovatelské a pečovatelské práce

55-93-2 Provoz zdravotnických zařízení“.

 

16.

V oddílu C se za kód 72-36-6 vkládá nový studijní obor, který zní:

72-37-6 Informační systémy a služby“.

 

17.

V oddílu C se dosavadní kód studijních oborů 82-18-6 a 82-19-6 mění takto: „82-18-7 a 82-19-7“.

 

18.

V oddílu C se za kód 82-19-7 vkládá nový studijní obor, který zní:

82-21-7 Oděvní výtvarnictví PMS“.

 

19.

Vysvětlivky na konci oddílu C se doplňují a mění takto:

SAUO - pouze studium pro absolventy tříletých učebních oborů PMS - pomaturitní studium“.

 

20.

V oddílu D se za kód 26-76-4 vkládá nový studijní obor, který zní:

26-77-4 Provozní elektrotechnika“.

 

21.

V oddílu D se za kód 64-27-4 vkládá nový studijní obor, který zní:

64-28-4:01 Technickohospodářské a správní činnosti“.

 

22.

V oddílu D se u kódu 33-42-4, 33-43-4, 36-59-4 a 36-60-4 připojuje za název studijního boru poznámka 1) , která zní:

1) Studijní obor, popř․ zaměření oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.“.

 

23.

V oddílu E se u kódu 24-66-2/09 ve sloupci 7 doplňuje kód „45-26-4“.

 

24.

V oddílu E se za kód 26-86-2 vkládá nový učební obor, který zní:

26-87-2 Autoelektrikář H 12 12 26-77-4“.

 

25.

V oddílu E se za kód 28-76-2 vkládá nový učební obor, který zní:

28-77-2 Chemik - laborant H, D 12 12 28-58-4/01“.

 

26.

V oddílu E se vypouští kód 28-78-2.

 

27.

V oddílu E se za kódy 29-65-2 a 29-70-2 vkládají nové učební obory, které zní:

29-67-2:01 Mlékař Mlékařka

01 výrobu H, D 12 10 29-59-4

02 prodej H, D 12 10

29-71-2 Sladovník H 12 12 28-78-2/02 29-59-4

29-72-2 Biochemik pro lihovarskou výrobu a výrobu vína

Biochemička pro lihovarskou výrobu a výrobu vína“.

 

28.

V oddílu E se u učebních oborů kódů 29-64-2 a 29-68-2 zavádějí zaměření učebních oborů, která zní:

01 výrobu 02 prodej“.

 

29.

V oddílu E se za kód 31-52-2 vkládá nový učební obor, který zní:

31-76-2:01 Pracovník v H, D 12 12 31-25-4 textilním a oděvním 31-39-4/02“. průmyslu

Pracovnice v textilním a oděvním průmyslu

 

30.

V oddílu E se u učebního oboru 32-74-2 Obuvník zařazuje nové zaměření učebního oboru, které zní:

05 gumovou obuv H, D 12 10 32-46-4/02“.

 

31.

V oddílu E se u učebního oboru 33-55-2 Truhlář, Truhlářka vypouští

dosavadní zaměření a nahrazují se zaměřeními, která zní:

01 výrobu nábytku H, D 12 12 33-55-2/01 33-43-4/01 V36-59-4/01 V36-59-4/02

02 dřevěné H 12 12 33-55-2/02 33-42-4 konstrukce 33-43-4/01 36-59-4/01 36-59-4/02“.

 

32.

V oddílu E skupina učebních oborů kódu 34 Polygrafie a zpracování

zní:

34-51-2 Sazeč H, D 7 7 34-51-4 34-54-4

Sazečka 34-53-2 Tiskař na polygrafických strojích

H 7 7 34-53-4 34-54-4 34-68-2

Razítkář H, D 17 7 34-68-2 64-01-4/01

Razítkářka 34-70-2 Tiskař na H, D 12 10 34-70-2 34-54-4

maloofsetových strojích 2)

Tiskařka na maloofsetových strojích 2)

34-71-2 Reprodukční H, D 7 7 34-71-4 34-54-4

grafik

Reprodukční

grafička

34-72-2 Lijec v H 7 7 34-72-2 34-54-4

polygrafii 2)

34-92-2 Filmový H, D 7 10 34-92-2 64-01-4/01“.

laborant Filmová laborantka

 

33.

V oddílu E se za kód 36-66-2 vkládá nový učební obor, který zní:

36-67-2:01 Montér H 12 10 není vodopotrubář stanoveno

36-71-2:01 Silničář H 12 10 není stanoveno“.

 

34.

V oddílu E se za kód 45-60-2 vkládají nové učební obory, které zní:

45-61-2 Zemědělec H, D 12 12 45-01-4

45-02-4

45-66-2/01 Farmář H, D 12 12 45-01-4

Farmářka 45-02-445-68-2 Kovář H 10 12 24-14-4/03“.

 

35.

V oddílu E se za kód 45-71-2 vkládá nový učební obor, který zní:

45-74-2 Opravář H 12 12 24-14-4/01“.

zemědělských strojů

 

36.

V oddílu E se za kód 45-80-2/04 vkládají nové učební obory, které zní:

45-81-2 Chovatel koní H, D 12 10 45-80-2/02 45-02-4/01 a jezdec z povolání

Chovatelka koní a jezdkyně z povolání

45-82-2 Chovatel H, D 12 10 45-80-2/04 42-02-4/01“.

laboratorních zvířat

Chovatelka laboratorních zvířat

 

37.

V oddílu E se před kód 64-51-2 vkládá nový učební obor, který zní:

64-46-2 Kosmetička D 15 10 64-46-4 není stanoven“.

 

38.

V oddílu E se za kód 64-60-2/12 vkládá nový učební obor, který zní:

64-61-2:01 Obchodník H, D 17 10 64-11-4/01“.

 

39.

V oddílu E se za kód 64-90-2/03 vkládá nový učební obor, který zní:

64-91-2 Provoz služeb H, D 15 15 64-01-4“. pro domácnost

 

40.

V oddílu E se za kód 85-81-2 vkládá nový učební obor, který zní:

85-82-2 Artista H, D 7 7 není stanoveno“.

 

41.

V oddílu E u kódu 22-75-2/01, 24-66-2/05, 24-66-2/06, 24-66-2/08, 34-70-2, 34-72-2, 45-76-2, 45-80-2 připojuje za název učebního oboru poznámka 2) , která zní:

2)

Učební obor, zaměření učebního oboru se ruší od 1. 9. 1993 počínaje 1. ročníkem.“.

 

42.

V oddílu E se u kódu 22-75-2/02, 22-75-2/03, 22-75-2/04, 28-61-2, 32-74-2/02, 32-74-2/04, 32-74-2/05, 36-77-2, 37-62-2, 45-75-2 připojuje za název učebního oboru poznámka 3) , která zní:

3)

Učební obor, zaměření učebního oboru určené od 1. 9. 1993 pouze pro absolventy 9. ročníků základní školy.“.

 

43.

V oddílu E se u kódu 24-35-2/02, 36-77-2 a 36-88-2 ve sloupci 5 poznámka 2) označuje jako poznámka /4/.

 

44.

V oddílu E se u kódů 28-73-2/01, 29-65-2, 29-70-2, 31-43-2, 31-45-2, 31-46-2, 31-49-2, 31-50-2, 31-51-2, 31-77-2/01, 31-85-2, 32-72-2, 32-74-2/01, 33-56-2, 33-62-2, 36-64-2, 36-74-2, 36-76-2, 36-79-2, 36-80-2, 45-77-2 připojuje za název učebního oboru poznámka 5) , která zní:

5)

Učební obor, zaměření učebního oboru, u kterého se od 1. 9. 1993 v třídách absolventů 9. ročníků základní školy zkracuje délka studia na dva roky.“.

 

45.

V oddílu E se u kódu 24-66-2/12 ve sloupci 5 označuje poznámka /3/ jako poznámka 6) .

 

46.

V oddílu E se u kódu 28-66-2/01 ve sloupci 5 označuje poznámka /4/ jako poznámka 7) .

 

47.

V oddílu E se před kód 32-50-2 vkládá nový učební obor, který zní:

32-49-2 Sedlář H 7 10 32-50-2 32-46-4/03“.

 

48.

V oddílu E u kódu 32-50-2 název učebního oboru zní:

32-50-2 Brašnář H 7 10 32-50-2 32-46-4/03“.

 

49.

V oddílu E se u kódu 64-51-2 ve sloupci 5 označuje poznámka 6) jako poznámka 8) .

 

50.

V oddílu E se na konci nadpisu části III připojuje poznámka 9) , která zní:

9)

Počínaje 1. 9. 1993 se do těchto oborů přijímají pouze absolventi 9. ročníků základní školy s vyjímkou oborů 64-47-2, 64-48-2 a 64-55-2.“.

 

51.

V oddílu E z části 3 se vypouští učební obory označené kódy 24-75-2, 24-76-2, 26-93-2 a 37-73-2.

 

52.

Oddíl F včetně nadpisu zní:

O D D Í L F

Studium na školách s vlastním studijním programem

Kód studia Studium

63-46-3 Obchodní škola

63-47-3 Odborná škola

63-17-6 Obchodní akademie (čtyřletá)

63-18-6 Obchodní akademie (pětiletá)

63-44-3,6 Rodinná škola (dvouletá, tříletá nebo čtyřletá)

63-19-3,6 Hotelová škola

01 hotelový provoz

02 managering a cestovní ruch“.

Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.

Ministr:

Vopěnka v. r.