Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

473/1992 Sb. znění účinné od 22. 10. 1992

473

 

ZÁKON

České národní rady

ze dne 22. září 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb.,

o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu

k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění

zákona České národní rady č. 438/1991 Sb.

a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.

 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.

V § 15 odst. 4 se slovo "dvou" nahrazuje slovem "sedmi".

 

2.

§ 15 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Úroky z tohoto účtu se použijí zejména formou spoluúčasti na úhradě úroků z úvěrů poskytnutých fyzickým nebo právnickým osobám pro účely privatizace zdravotnických zařízení․".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Klaus v. r.