Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

154/1993 Sb. znění účinné od 27. 5. 1993 do 30. 9. 1995

154

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 5. května 1993

o zvýšení některých sociálních dávek

 

Vláda nařizuje podle § 15 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb., podle čl. VI zákona č. 84/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony, a podle § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.):

§ 1

(1)

Rodičovský příspěvek náležející podle zákona o rodičovském příspěvku 1 činí 1360 Kč za každý kalendářní měsíc.

(2)

Náleží-li rodičovský příspěvek jen po část kalendářního měsíce, 2 činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 45 Kč.

§ 2

Podpora při narození dítěte náležející podle předpisů o nemocenském pojištění, 3 nemocenské péči v ozbrojených silách 4 a sociálním zabezpečení 5 činí 4000 Kč․

§ 3

(1)

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle zákona o pěstounské péči 6 činí za kalendářní měsíc

a)

1020 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,

b)

1130 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,

c)

1360 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,

d)

1470 Kč, jde-li o dítě od 15 do 26 let věku.

(2)

Odměna pěstouna náležející podle zákona o pěstounské péči, 7 a to i při společné pěstounské péči manželů, činí za každé svěřené dítě 500 Kč za kalendářní měsíc.

§ 4

(1)

Rodičovský příspěvek, příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměna pěstouna ve výši podle § 1 a 3 náleží poprvé za měsíc květen 1993.

(2)

Podpora při narození dítěte ve výši podle § 2 náleží na každé dítě narozené po 30. dubnu 1993; byla-li podpora při narození dítěte vyplacena na toto dítě před účinností tohoto nařízení, rozdíl ve výši 1000 Kč se doplatí na žádost.

§ 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda vlády:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Vodička v. r.Poznámky pod čarou:

§ 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

§ 13 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

§ 25 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

§ 7 písm. d) bod 2, § 72 odst. 1 a § 145g písm. c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

§ 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.).

§ 9 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.).

Poznámky pod čarou:
1

§ 7 odst. 1 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

2

§ 7 odst. 2 zákona č. 382/1990 Sb., ve znění zákona č. 117/1992 Sb.

3

§ 13 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

4

§ 25 zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

5

§ 7 písm. d) bod 2, § 72 odst. 1 a § 145g písm. c) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 37/1993 Sb.

6

§ 6 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.).

7

§ 9 odst. 1 zákona č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.).