Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

217/1993 Sb. znění účinné od 13. 8. 1993

217

 

ZÁKON

ze dne 10. července 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb.,

o ochraně spotřebitele

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, se mění a doplňuje takto:

 

 

1.

§ 18 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Výkup vratných obalů nemůže výrobce nebo dodavatel zboží vázat na nákup zboží․ Množství vykupovaných vratných obalů nesmí být výrobcem ani dodavatelem omezeno.".

 

2.

V § 20 se vypouští odstavec 2. Současně se zrušuje označení odstavce 1.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.