Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

286/1993 Sb. znění účinné od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023
změněnos účinností odpoznámka

zákonem č. 89/2012 Sb.

1.1.2014

zákonem č. 143/2001 Sb.

1.7.2001

286

 

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb.,

o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona

č. 495/1992 Sb., a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní

zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona

č. 591/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb.

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

zrušen

Čl. II

zrušen

Čl. III

zrušen

Čl. IV

zrušen

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení․

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.