Čekejte, prosím...
A A A
69/1993/2 Sb. znění účinné od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2003

SKP nahrazuje JKPOV, JKVZLVH, JKV, JKPPVP a JKSO.

Nahrazeno s účinností ode dne 1. ledna 2014 Klasifikací stavebních děl CZ-CC, č. 1/2014/4 Cv.

OPATŘENÍ

Českého statistického úřadu

ze dne 1. listopadu 1993

k zavedení Standardní klasifikace produkce

 

Český statistický úřad podle § 24 odst. 4 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, zavádí s účinností od 1. 1. 1994 Standardní klasifikaci produkce (dále jen "klasifikace SKP"). Klasifikace SKP je závazná pro statistická zjišťování prováděná podle zákona č. 278/1992 Sb., o státní statistice, a dále v případech, kde tak stanoví zvláštní zákon. Používá se také pro účely mezinárodního srovnávání.

Předmětem klasifikace SKP je základní třídění všech výrobků (zboží), prací výrobní povahy, služeb (aktivit) včetně oprav, údržby a instalace. Součástí klasifikace SKP je i klasifikace stavebních děl (KSD).

Klasifikace SKP obsahuje i návaznost na produkční klasifikaci OSN (CPC), na Harmonizovaný systém, resp. Kombinovanou nomenklaturu (HS/CN) a na jednotné klasifikace, které klasifikace SKP nahrazuje.

Klasifikace SKP nahrazuje tyto jednotlivé klasifikace:

a)

jednotnou klasifikaci průmyslových oborů a výrobků (JKPOV), 1

b)

jednotnou klasifikaci výrobků v zemědělství, v lesnictví a ve vodním hospodářství (JKVZLVH ), 1

c)

jednotnou klasifikaci výkonů (JKV), 2

d)

jednotnou klasifikaci průmyslových prací výrobní povahy (JKPPVP), 3

e)

jednotnou klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy (JKSO). 4

Do 31. prosince 1994 lze souběžně s klasifikací SKP používat i výše uvedené jednotné klasifikace.

Klasifikaci SKP vydává Český statistický úřad jako samostatnou publikaci u firmy ORGES Consulting, Malá Štěpánská 15, Praha 2.

V Českém statistickém úřadě, Sokolovská 142, Praha 8 - v odboru informačních služeb je klasifikace SKP k dostání na disketě.

Předseda:

Ing. Outrata v. r.Poznámky pod čarou:

Vyhláška ÚKLKS č. 71/1965 Sb․, o zavedení jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

Vyhláška ÚKLKS č. 71/1965 Sb․, o zavedení jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy.

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.

Poznámky pod čarou:
1

Vyhláška ÚKLKS č. 71/1965 Sb․, o zavedení jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků a jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví.

2

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 114/1972 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace výkonů.

3

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 117/1981 Sb., o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy.

4

Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.