Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

101/2004 Sb. znění účinné od 5. 3. 2004

101

 

ZÁKON

ze dne 10. února 2004,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

o významných dnech a o dnech pracovního klidu

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, se mění takto:

1.

V § 1 se slova „8. květen – Den osvobození“ nahrazují slovy „8. květen – Den vítězství“.

 

2.

V § 4 odstavec 1 zní:

(1) Významnými dny České republiky jsou 27․ leden – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 8. březen – Mezinárodní den žen, 12. březen – Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO), 5. květen – Květnové povstání českého lidu, 27. červen – Den památky obětí komunistického režimu a 11. listopad – Den válečných veteránů (dále jen „významný den“).“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.