Čekejte, prosím...
A A A
418/2004 Sb. znění účinné od 19. 7. 2004

418

 

ZÁKON

ze dne 10. června 2004,

kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky

a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

V Příloze č. 3 k zákonu č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 171/2002 Sb., volební obvody č. 19 a 22 znějí:

Volební obvod č. 19 Sídlo: Praha 11

zahrnuje území městských částí Praha 11, Praha 15, Praha 22, Praha-Benice, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Kolovraty, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Nedvězí a Praha-Petrovice

 

Volební obvod č․ 22 Sídlo: Praha 10

zahrnuje území městských částí Praha 10, Praha-Štěrboholy a Praha-Dubeč“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.