Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

481/2004 Sb. znění účinné od 7. 9. 2004 do 31. 7. 2016

481

 

ZÁKON

ze dne 29. července 2004,

kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky

a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ochraně státních hranic (čl. 1)

Čl. I

Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic), se mění takto:

V § 5 odstavec 2 zní:

(2) Policie je oprávněna umísťovat bezpečnostní prostředky ve vzdálenosti do 50 metrů od hranic, ve výjimečných případech lze tak učinit i nad tuto vzdálenost․“.

ČÁST DRUHÁ

ÚČINNOST (čl. 2)

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Gross v. r.