Čekejte, prosím...
A A A

Hledaný výraz nenalezen

Hledaný § nenalezen

658/2004 Sb. znění účinné od 23. 12. 2004 do 26. 7. 2016

658

 

VYHLÁŠKA

ze dne 3. prosince 2004,

kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru

příslušníků bezpečnostních sborů

 

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a informace stanoví podle § 15 odst. 7, § 49 odst. 3, § 79 odst. 7 a § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru (čl. 1)

Čl. I

V § 7 vyhlášky č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, se slova „dnem 1․ ledna 2005“ nahrazují slovy „dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení (čl. 2)

Čl. II

V § 10 vyhlášky č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, se slova „dnem 1. ledna 2005“ nahrazují slovy „dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“.

ČÁST TŘETÍ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí (čl. 3)

Čl. III

V § 3 vyhlášky č. 432/2004 Sb., kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí, se slova „dnem 1. ledna 2005“ nahrazují slovy „dnem nabytí účinnosti zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů“.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST (čl. 4)

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:

Mgr. Bublan v. r.